برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

اکثر ترانسفورماتورهای فشار قوی دارای دستگاهی بنام تپ چنجر بوده که کار آنها عملا در  مدار گذاشتن و خارج کردن تعدادیاز حلقه های سیم پیچی ترانسفورماتور بمنظور تغییر دادن  در نسبت ولتاژ میباشد  و عموما این دستگاه در قسمت  دوم (ولتاژ بالا) قرار میگیرد ترانسفورماتور ها دو نوع ساخته میشوند. تعدادی در حالیکه در مدار میباشند قابل تغییر تپ بوده که به onload  tap changer    موسومند و دسته ای دیگر فقط زمانیکه   در   مدار  نمی باشند  می توان تغییری در تپ آن بوجود آورد کهoff load tap changer   نامیده میشوند. (متذکر میشود تپ چنجر یکی از وسایلی است که بطور مداوم مورد بهره برداری واقع شده پس بایستی بخوبی طرز کار واصول آنرا فرا گرفت)آندسته از ترانسفورماتورها ئی که میبایست خارج از سرویس وبدون بار تعییر تپ حاصل کنند  این تغییر در محل یعنی روی ترانسفورماتورصورت میگیرد باین ترتیب که با توجه به تعداد تپها و اینکه هر تپ چه مقداری تغییر ولت بوجود میآورد و نیاز مابچه مقدارتغیر ولت باشد  تپ آنها را در جهت  احتیاج سیستم تغییر میدهیم مکانیزم عمل تپ  بطور کلی باین صورت است با توجه به شکل 20 اهرمی مانندA   قادر است در گردش خود (جهت گرد ش عقربه ساعت )تعداد حلقه ها را کم ودر خلاف جهت زیاد نماید چون این حلقه ها در قسمت ولتاژ بالا یا ثانویه قرار دارد ولتاژ ترانسفورماتوربا  زیاد کردن حلقه ها زیاد و با کم کردنش کاهش مییابد و اما ترانسفورماتور هایی که درحال استفاده یا در زیربارتغییرتپ می دهند فرمان تغییر تپ از دو محل داده

 می شود یکی دستی روی ترانسفورماتور خنک کردن ترانسفورماتورهاحرارت  بوجود آمده در ترانسفورماتورها که عامل اصلی آن بستگی به مقدار شدت جریانی که از ترانسفورماتور گذشته دارد بطرق مختلفی تا حد قابل تحملی برای ترانسفورماتورها کاهش مییابد عموما  سیستم خنک کن ترانسفورماتورهای فشار قوی روغنی است چون روغن عامل خوبی است  برای تبادل حرارت با محیط خارج و برای اینکه سطح تماس روغن را با محیط خارج  برای اینکه سطح تماس روغن را با محیط خارج هر چه بیشتر بکنند آن را از داخل لوله های بنام  رادیاتور عبورمیدهند در تعدادی ازرادیاتور عبورمیدهند در تعدادی از ترانسفورماتورها که احتیاج به سریعتر میباشد ضمن عبور دادن روغن از رادیاتور آنرا در مقابل فن بادزن قرار داده و یااز پمپی جهت بگردش در آوردن سریع روغن و بالاخره خنک کردن روغن بوسیله آب استفاده میشود.شناخت اجزاء ترانسفورماتور جهت کنترل وبهربرداریاجزای که در ترانسفورماتورهابایستی جهت کنترل وبهربرداری شناخته وبررسی گرد به شرح زیر میباشددربوشینگ ها ی ولتاژ قوی وضعیف ترانسفورماتورجریان قرار گرفته وهمچنین برق گیر ورله های حفاظتی که توضیح میدهیم. سطح روغن نوسان سطح روغن بوسیله کیج مربوطه (کیج به معنای وسیله سنجش می باشد)ویا اعلام جبر (آلارم)مشخص مگیرددکه نبایستی سطح آن از حدتغییرات مجازکم یا بیشتر شود.                                                                                                      فشار روغن نوسان فشار روغن هم بوسیله کیج وآلارم مشخص می شود چنانچه تغیرات آن در حد مجاز نبودمیبایست درحدنورمال ومجاز قرار گیرد.ضمناًدرمورد ازدیادآن ابتدابصورت وسایل جبری مشخص واگربه حدمضروخطرناک برسدرله مربوطه(بوخ هلتس)فرمان قطع خواهدداد.حرارت سیم پیچحرارت درسیم پیچی که ناشی ازعبورجریان زیادترازحدمجازازترانسفورماتوروحرارت ناشی ازاشکال در سیم پیچی که آنهم باز بوسیله کیجی نشان داده شده ودر صورت ظاهر شدن آلارم واخطار بوسیله زنگ اپراتورمی بایست در صورت امکان حرارت رابحد مجاز تقلیل داده ودرغراینصورت ترانسفورماتوررااز مدارخارج نماید.مواردیراکه اپراتورمی بایست بترتیب مورد بررسی قرارداده که علت ازدیادحرارت راپیدانموده تا رفع اشکال نماید به ترتیب بیان میکنیم.1-     باکم کردن مصرف از ترانسفورماتورآمپر آن را به حد نورمال می رسانیم2-  انجام نگرفتن صحیح تبادل حرارت بوسیله روغن که عامل خنک کننده سیم پیچ می باشدکه ممکن است معلول علت های زیر باشدالف از کار افتادن فن هاب از کارافتادن پمپهای روغنج پایین بودن سطح روغنویا کثیف بودن رادیاتورها وبالا بودن درجه حرارت محیط وغیره ترانسفورماتورهای اندازه گیریترانسفورماتورهای کاهنده ای هستند با قدرت خیلی کم که جریان وفشار را بمقدار قابل سنجش با دستگاهای اندازه گیری جریان کم وفشار  ضعیف  تبدیل میکند  عمل دیگر آنها مجزا  کردن مدار سنجش و یا وسائل حفاظت از شبکه فشار قوی میباشد. مثلا در یک شبکه فشار قوی اگر چه جریان کم  باشد ولی نمیتوان جهت سنجش جریان آمپر متر را مستیما"درمدار جریان قرار داد بلکه باید بوسیله یک ترانسفورماتورجریان متناسب مدار فشار قوی را از مدار سنجش بکلی جدا کرد  زیرا استقامت الکتریکی عایق دستگاههای اندازه گیری خیلی خوب فقط 2000 ولت لحظه ای میباشدترانسفورماتورهای اندازه گیری دو نوع است: ترانسفورماتورهای جریان وترانسفورماتورهای پتانسیل یا کم فشار. ترانسفورماتور جریانکه آن را به انگلیسیcurent  transformer   و بحروف اختصاری  c.t  میباشد برای اندازه گیری جریان مورد استفاده قرار گرفته و طرز اتصال آن بصورتسری میباشد و بانواع مختلف ساخته میشود.ترانسفورماتور فشارکه به لفظ انگلیسی   potential  transformer   و حروف اختصاری p.t    نامیده شده جهت اندازه گیری فشار درشبکه استفاده شده وبصورت موازی یاشنت وصل میشود کی دیگراز انواع ترانسفورماتورها، ترانسورماتور زمین میباشد.ترانسفورماتور زمین

که به انگلیسیGounding Transformer  وحروف اختصای G.T خوانده میشود ترانسفورماتوری است که در سیستم های الکتریکی که اتصال آنها به شکل ستاره ای می باشندمورد استفاده قرار می گیرندومنظورآن ایجاد یک اتصال زمین درسیستم فوق ومورداستفاده قراردادن رله جریانی میباشدکه شبکه رادرمقابل اتصالات زمین محافظت نماید

http://j-alizadeh-a.blogfa.com/

 

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic