برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

فن کویل

 

واحد فن کویل دستگاهی جهت سرمایش و گرمایش و بطور کلی تهویه مطبوع در ساختمانهای مسکونی،تجاری و صنعتی می باشد.

اجزای تشکیل دهنده :

یک فن کویل از اجزای زیر تشکیل شده است:

1-فن

2-کویلهای گرمایش و سرمایش

3-فیلتر هوای قابل تعویض یا قابل شستشو

4-شیر فلکه

5-شیرهواگیری

در فن کویل ها درجه حرارت توسط ترموستات و مقدار رطوبت توسط هیومیدستات و مقدار هوا توسط فن و مقدار هوای تازه به روشهای متداول كنترل میشود.

انواع :

فن‌كویل‌ها عموما به صورت‌های زیر ساخته می‌شوند:

1-فن كویل‌های زمینی

ظرفیت این فن کویل ها 200 الی 1000 فوت مکعب در دقیقه بوده و هوا را بصورت بالا زن یا روبرو زن منتشر می سازند.

2-فن كویل‌های سقفی

ظرفیت این فن کویل ها هم معمولا بین 200 الی 1000 فوت مکعب در دقیقه می باشد.این فن‌كویل‌ها به دوصورت کابینت دار و بدون کابینت می باشند.

3-فن‌كویل‌های كانالی

در ظرفیت‌های 600 الی 2000 فوت مکعب در دقیقه ساخته می‌شوند و به سه طرح زیر می باشد:

1-كانالی سقفی توكار

2-كانالی سقفی روكار

3-كانالی دیواری روكار ایستاده

نحوه کارکرد :

فن کویلها معمولا به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرند.در حالت اول فن کویل فقط حرارت و برودت مورد نیاز را تامین میکند و هوای تازه توسط هوارسان مرکزی و بوسیله کانال های توزیع هوا در سطح محل منتشر می گردد تا تهویه مناسب در محل مورد نظرانجام گیرد.در این حالت میزان بار سرمایی وگرمایی توسط ترموستات بکار رفته در فن کویل و با خاموش و روشن شدن فن تنظیم می گردد.در حالت دوم علاوه بر تامین حرارت و برودت مورد نیاز ، وظیفه تامین هوای تازه را نیز بعهده دارد. بدین صورت که فن دستگاه، هوای تازه را از طریق دریچه تعبیه شده در پشت فن کویل گرفته و در محل پخش می کند.از محاسن این روش می توان به کاهش هزینه های مربوط به سیستم هوارسان

واحد فن كویل (fancoils)

 

یك فن كویل تشكیل شده از:

كویل گرمایش و كویل سرمایش و بادزن و فیلتر هوای قابل تعویض یا قابل شستشو و تشتك تخلیه تقطیر اتو... دراین واحدها درجه حرارت گرمایش وسرمایش توسط ترموستات و مقدار رطوبت توسط هیومیدستات و مقدار هوا توسط بادزن و مقدار هوای تازه به روشهای متداول كنترل میشود .

اجزای اصلی واحدهای فن كویل عبارتند از:

فیلتر هوا و بادزن. واحدهای فن كویل میتوانند دارای مقاومت الكتریكی وكویلهای كرمایش با بخار آب یا آب گرم كننده نیز باشند. غالب گرمكنهای الكتریكی برای استفاده در فصل پاییز در نظر گرفته میشوند تا مشكل تبدیل وضعیت تابستانی-زمستانی در سیستمهای دو لولهای مرتفع گردد.
وجود یك فیلتر قابل تعویض یا قابل شستشو با بازده 35 در قبل از بادزن موجب میگردد تا از مسدود شدن و گرفتگی مسیر عبور هوا از رئی كویل توسط خاك یا الیاف موجود در هوای در حال گردش جلوگیری شود همچنین با استفاده از این فیلتر از موتور بادزن حفاظت خواهد شد و مقدار الایندههایی كه توسط هوا جابجا میشوند در داخل فضای تهویه شده كاهش میابد.تشتك تخلیه تقطیرات واحدهای فن كویل دارای عایق هستند.

استفاده از عایقهایی با دهانه های دمپردار كه برای اتصال به دریجه های تازه روی دیوارهای خارجی ساختمان طراحی شده اند اختیاری است.كاربرد این واحدها توصیه نمی شوند زیرا فشار باد موجب خواهد شد مقدار هوای تازه ورودی از كنترل خارج شود. بعلاوه وقتی این واحدها در اقلیم سرد استفاده میگردند باید احتیاط لازم برای جلوگیری از یخ زدن كویل صورت پذیرد.

نوع و محل نصب

فن كویلهای سقفی را میتوان به سیستم كانال كشی متصل و توسط ان چندین دریجه را تغذیه كرد.در مواردی كه كنترل اختصاصی اتاقها ضرورت نداشته باشد و بتوان برگشت هوا را مشترك درنظر گرفت‌‌ ‌( مثلآخانه های اپارتمانی)میتوان از یك فن كویل برای تغذیه چندین اتاق استفاذه نمود. در اینصورت برای تامین افت فشار بیشتر باید موتور بادزن بزرگتر انتخاب شود.هوای تازه ای كه توسط هوارسان تامین میشود را در فن كویل سقفی میتوان به محفظه ورودی هوا به فن كویل و یا مستقیمآ به داخل اتاق تغذیه كرد.

واحد فن كویل (fancoils)

اگر هوای تازه را مستقیمآ به داخل اتاق وارد می كنید باید ان را قبلآ تا درجه حرارت اتاق گرم كنید تا در صورت خاموش بودن فن كویل افراد احساس عدم اسایش نكنند انتخاب كویل بر مبنای درجه حرارت هوای مخلوط ورودی به كویل و درجه حرارت لازم در خروج از كویل انجام می شود به نحوی كه نیازهای سرمایش و گرمایش اتاق را نیز پاسخگو باشد. فن كویلهای سقفی فضایی را دركف ساختمان اشغال نمی كنند و معمولآ ارزانتر هستند.
در ساختمانها یا نواحی ای كه مقدار بار گرمایش زیاد است استفاده از مدلهای عمودی (زمینی)نتایج بهتری خواهد داشت. با نصب فن كویل در دیوارهای خارجی یا زیر پنجره ها مقدار گرمایش بیشتر خواهد بود

انتخاب دستگاه فن كوئل

برخی از طراحان هنگام انتخاب فن كویل هایی كه كلید كنترل دور (3 سرعته)دارند . ظرفیت سرمایش اسمی در سرعت متوسط را مبنا می گیرند. این امر موجب افزایش ضریب اطمینان دستگاه و ارامتر كار كردن ان خواهد شد زیرا هنگامی كه فن كویل در دور زیاد كار كند ظرفیت حرارتی ان افزایش خواهد یافت.
وقتی هوای تازه قبلآ توسط سیستمهای مركزی (هوارسان)تا درجه حرارت حدود 70
سرد یا گرم شده باشد فن كویل ها باید فقط بارهای سرمایی و گرمایی فضای مورد نظر را تامین كنند.

سیم كشی فن كویل

معمولآ موتور بادزن فن كویلها از نوع موتورهای كوچك خازن دار یا قطب كوجك سایه ای و مجهز به محافظت در مقابل اضافه بار شدن هستند. توان مصرفی بزرگترین فن كویلها (حتی در سرعت زیاد)به ندرت از 30 تجاوز میكند وجریان راه اندازی انها از 2.5 تجاوز نخواهد كرد.
درطراحی مدار سیم كشی باید مقررات ملی و محلی توجه شود.
معمولآ سیستم سیم كشی فن كویلها از سیستم روشنایی مجزا است.

كنترل ظرفیت فنكویل

كنترل ظرفیت فن كویل میتواند توسط تغییر مقدار گذر اب درون كویل كنار گذر كردن هوا از اطراف كویل تغییر سرعت بادزن و یا تركیبی از این روشها انجام شود. مقدار گذر اب توسط ترموستاتی كه در مسیر هوای برگشت یا روی دیوار نصب می آگردد كنترل می شود كنترل سرعت بادزن می تواند از نوع دستی خودكار باشد.

معمولآ كنترل خودكار بصورت روشن- خاموش است و انتخاب سرعت بصورت دستی انجام می شود .دربرخی از فن كویلها از موتورهای دور متغیر برای تنظیم سرعت استفاده می گردد.

وقتی كنترل ظرفیت فن كویل از طریق كنترل سرعت بادزن انجام می شود ترجیحآ از ترموستات اتاقی استفاده كنید
استفاده از كنترل روشن – خاموش برای بادزن مناسب نیست زیرا:

1: معمولآ تغییر سطح صدای حاصل از بادزن بیشتر از صدای مداوم انازار دهنده خواهد بود و

2: الگوی گردش هوا در اتاق بسیار متغیر خواهد بود.

كاربرد فنكوئل ها
بهترین كاربرد سیستم فن كویل مربوط به مواردی است كه بخواهیم درجه حرارت هر فضا بطور جداگانه كنترل شود.
همچنین با استفاده از سیستم فن كویل از انتقال الودگی بین اتاقها جلوگیری خواهد شد.
كاربردهای مناسب این سیستم عبارتند از:
هتلها و متلها و ساختمانهای اپارتمانی و ساختمانهای اداری .

اگر چه در تعدادی از ساختمانهای بیمارستانها نیز از سیستم فن كویل استفاده میشود ولی این موضوع چندان مناسب نبست زیرا بازده فیلتر هوای فن كویلها كم است و نگهداری و تمیز كردن انها نیز مشكل خواهد بود

مزایا
مزیتهای اصلی سیستمهای تمام اب عبارت اند از :

1) سیستمتغذیه سیال سرد كننده (لولهكشی در قیاص با كانال كشی) فضای كمتری اشغال خوههدكرد.
2) نیازی به اتاق بادزن مركزی اصلآ وجود ندارد و یا ابعاد ان كوچكتراست.
3) فضای مورد نیاز برای عبور كانالهای هوا كوچكتر خواهد بود.

در این سیستم میتوان فن كوی فضاهایی كه نیاز به تهویه مطبوع ندارند را خاموش كرد.

برای اینكه پاسخ سیستم به تغییر مقدار بارهای سرمایش و گرمایش سریع باشد می توان ظرفیت فن كویل را بیشتر در نظر گرفت.

در این سیستم جون امكان استفاده از اب گرم كننده با درجه حرارت پایینتر نیزبرای تامین گرمایش وجود دارد استفاده از فن كویل به ویژه درسیستمهای بازیافت حرارت یا سیستمهای حرارت خورشیدی مناسب است.

معایب فن كویل
تعمیرات سیستمهای تمام اب بیشتر از سیستمهای تمام هواست و غالبآ این تعمیرات در فضاهایی صورت می گیرد كه افراد حضور دارند. در واحهایی كه نقطه شبنم انها كم است ضروری است سیستم جمع اوری تقطیرات پیش بینی وبه طور ادواری تمیز گردد.

در برخی موارد جمع اوری و تخلیه تقطیرات مشكل وهزینه بر خواهد بود. همچنین تمیز كردن كویل واحدهای فن كویل نیز مشكل است. چون فیلتر هوای فن كویل ها معمولآ كوچك و دارای بازده كم میباشد برای اینكه مقدار جریان هوا كاهش نیابد باید بصورت متناوب ان را تعویض یا تمیز كرد.

گاهی اوقات كه تمام رطوبت گیری توسط سیستم مركزی تامین هوای تازه انجام می شود می توان از سیستم تخلیه تقطیرات صرفنظر كرد.

غالبآ هوای تازه از طریق پنجره یا نصب دریچه بر روی دیوارهای خارجیساختمان تامین می گردد. مقدار هوای تازهای كه به این روش تامین می شود متاثر از اثر دود كشی جهت و سرعت باد خواهد بود.

اگر برای كنترل درجه حرارت اتاق از شیرهای تنظیم جریان اب سرد كننده استفاده می كنید این احتمال وجود دارد كه مقدار رطوبت داخل اتاق در تابستان افزایش یابد.

برای كنترل شرایط اتاق می توان از كنترل كننده های دو وضعیتی استفاده كرد كه در یك حالت سرعت بادزن را تغییر می دهد و در حالت دیگر مقدار اب سرد كننده عبوری ازفن كویل را از طریق گذراندن ا عبارتند از ن از كنار كویل تنظیم می كند.

مشخصات فنی فن کویل ها
فن ها:
فن های دستگاه پلاستیکی و از جنس پلی آمین بوده که با نصب الکتروموتورهای کم صدا و طراحی صحیح پایه موتور موجب می گردد که دستگاه با حداکثر هوادهی و حداقل صدا مورد استفاده قرار گیرد.

دقت در ساخت و بالانس فن های پلاستیکی و عدم استفاده از فن های فلزی رایج علاوه بر اینکه از وزن دستگاه می کاهد ضمن حفظ استحکام کافی، از مشکلات مربوط به لرزش نیز پیشگیری می نماید، همچنین با کاهش توان الکتروموتورها از مصرف برق و هزینه های مربوط به آن کاسته می شود

بدنه فن کویل:
بدنه فن کویل های زمینی زهش از جنس ABS بوده که ترکیبی از زیبایی و استحکام را ارائه می نماید و بدنه انواع سقفی به اقتضای شرایط استفاده، از ورق گالوانیزه و با پوشش رنگ ساخته می شود.


گزینه های انتخابی:
فن کویل ها دارای کلید کنترل دور سه مرحله ای جهت فن بوده و بنا به سفارش امکان افزودن برد الکترونیکی جهت کنترل دور فن با توجه به دمای هوای خروجی کویل نیز وجود دارد. این گزینه موجب افزایش کارایی دستگاه و صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.

همچنین امکان تعبیه دمپر هوای تازه و چهار لوله ای شدن کویل جهت تأمین نیازهای مشتری، به صورت سفارشی وجود دارد.

- مدار الکتریکی فن کویل با استفاده ازترموستات دو فصلی قطع و وصل:

شرح مدار:
 
ترموستات دوفصلی دارای یک کلید انتخاب
فصل است که در زمستان باید کلید را روی W 
و در تابستانآن را بر روی S قرار داد. اگر کلید فصل را صحیح قرار داده باشیم.
(برای مثال در تابستان بر روی S )حال اگر درجهٔ حرارت
ترموستات مدار را وصل خواهد کرد و موتور فن کویل با همان
سرعتی که به وسیلهٔ کلید انتخاب می شود، شروع به کار می کند
و هنگامی که درجهٔ حرارت محل از عدد تنظیمی ترموستات
پایین تر رفت، ترموستات مدار را قطع می کند و موتور خاموش
می شود. در زمستان چنان چه کلید فصل را در حالت زمستانی
گذاشته باشیم، اگر درجهٔ حرارت محیط از عدد تنظیم شده بر
روی ترموستات کم تر باشد ترموستات موتور فن کویل را روشن
می کند (اگر کلید فن کویل وصل باشد). هم چنین هنگامی که درجهٔ
حرارت محل از ستینگ ترموستات بالاتر رفت، ترموستات قطع
می گردد و موتور فن کویل خاموش می شود.
 
- مدار الکتریکی فن کویل با ترموستات دو فصلی و شیر سه راهه موتوری:


 
- شرح مدار:
 در این روش موتور فن همیشه روشن است
و از طریق کلید کنترل می شود. در تابستان اگردرجهٔ حرارت
محل از عدد تنظیمی ترموستات بالاتر بود و کلید زمستانی
تابستانی هم در موقعیت تابستان قرار داشت، ترموستات مدار
شیر برقی وصل می کند. در نتیجه مسیر ورود آب به داخل کویل
کاملاً باز می شود (آب سرد وارد کویل می گردد) و مسیر بای پاس
(راه انحرافی) صد در صد بسته می شود. تا زمانی که درجهٔ
حرارت محل از عدد تنظیم شده بر روی ترموستات پایین تر برود،
ترموستات مدار را قطع می کند.هم چنین شیر برقی مسیر ورود آب
را به داخل کویل کاملاً می بندد و تمام مقدار جریان آب از طریق
لولهٔ بای پاس وارد لولهٔ برگشت می شود.
در زمستان اگر درجهٔ حرارت محل از عدد تنظیم شده
برروی ترموستات کم تر و کلید فصل هم در حالت زمستان
گذاشته شده باشد، ترموستات مدار شیر برقی را وصل می کند
و مسیر ورود آب به داخل کویل کاملاً باز می شود (آب گرم وارد کویل می گردد) 
و مسیر بای پاس نیز کاملاً بسته می شود. تا زمانی
که درجهٔ حرارت محل از عدد تنظیمی ترموستات بالاتر برود،
ترموستات مدار را قطع می کند و شیر برقی مسیر ورود آب به
داخل کویل را کاملاً می بندد و جریان آب به تمامی از طریق لولهٔ
بای پاس وارد لولهٔ برگشت می شود.
http://powercool.persianblog.ir/page/1


منبع : esfahanhvac[dot]blogfa[dot]com[slash]post-25[dot]aspx

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات