برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

سیستم هوشمند کنترل تأسیسات موتورخانه

سیستم هوشمند کنترل تأسیسات موتورخانه:
1- هواساز ( AHU ) تعداد هوارسانها 6 دستگاه تک زون:
– کنترل باز و بسته شدن دمپر های کانال هوای تازه و کانال هوای برگشت به هواساز و مانیتورینگ آنها.
– یک عدد سنسور FROST برای تشخیص سردی بیش از حد هواسازها ، و مانیتورینگ آنها.
– یک عدد سنسور دما جهت اندازه گیری دمای کانال هوای تازه ورودی به هواساز.
– یک عدد سنسور دما جهت اندازه گیری دمای کانال هوای برگشت به هواساز.
– دو عدد سنسور دما در مسیر خروجی کویل های سرد و گرم جهت مانیتورینگ دما.
– کنترل شیر برقی هوارسان برای تنظیم دمای هوای خروجی .
– مانیتورینگ وضعیت شیر برقی جهت آگاهی از صحت عملکرد شیر .
– یک عدد سنسور سنجش اختلاف فشار برای بررسی و کنترل عملکرد صحیح فن هواساز.
– یک عدد سنسور سنجش اختلاف فشار برای بررسی تمیزی فیلتر هواساز.
– یک عدد سنسور دود کانالی جهت اینترلاک کردن هواساز.
– کنترل فرمان روشن و خاموش شدن فن ، مانیتورینگ وضعیت کارکرد ، مانیتورینگ وضعیت Auto-Manual و وضعیت آلارم مربوط به آن بر عهده سیستم کنترل هوشمند می باشد .
– ارسال پیام صوتی به مسئولین با استفاده از تماس تلفنی در صورت وقوع هشدار.
– ارسال پیامک و اطلاع رسانی به مسئولین در صورت وقوع هشدار.

 

AHU-CONTROL

2- اگزوز فن ( Exhaust Fan ):
– جهت کنترل 15 عدد اگزوز فن (2 عدد فن دمش ) ساختمان .
– کنترل فرمان روشن و خاموش شدن هر فن .
– مانیتورینو وضعیت کارکرد هر فن .
– مانیتورینو وضعیت تریپ هر فن .
– مانیتورینو وضعیت Auto-Manual
– 15 عدد سنسور سنجش اختلاف فشار برای بررسی و کنترل عملکرد صحیح هر فن .
– ارسال پیام صوتی به مسئولین با استفاده از تماس تلفنی در صورت وقوت هشدار
– ارسال پیامک و اطلاع رسانی به مسئولین در صورت وقوع هشدار

imagesشسیبش

3- برج خنک کننده ( Cooling Tower ) دو دستگاه:
– کنترل فرمان روشن و خاموش شدن هر فن.
– مانیتورینگ وضعیت کارکرد هر فن.
– مانیتورینگ وضعیت تریپ هر فن.
– دو عدد فلو سوئیچ جهت بررسی جریان آب کندانسورها.
– دو عدد سنسور دما از نوع مستررق جهت اندازه گیری دمای آب خروجی از برج خنک .
– مانیتورینگ وضعیت کارکرد و ضعیت آلارم هر دستگاه برج خنک کن .
– ارسال پیام صوتی به مسئولین با استفاده از تماس تلفنی در صورت وقوع خطا.
– ارسال پیامک و اطلاع رسانی به مسئولین در صورت وقوع خطا.

 

New-Bitmap-Image-2

4- بویلر ( Boiler ):
– تعداد دو دستگاه بویلر آب داغ در موتورخانه زیرزمین ساختمان مرکزی واقع می باشند .
– سیستم مانیتورینگ کارکرد هر دستگاه بویلر .
– سه عدد سنسور دما از نوع مستررق برای اندازه گیری دمای آب داغ در مسیر ورودی بویلر ها .
– یک عدد سنسور دما از نوع مستررق برای اندازه گیری دمای آب داغ مشترک در کلکتور رفت آب داغ بویلرها.

 

bms44-boiler

5- U.F.H , Heat Exchanger-Floor :
– یک عدد سنسور دما از نوع مستررق برای اندازه گیری دمای آب خروجی از مبدل ها .
– یک عدد سنسور دما از نوع مستررق برای اندازه گیری دمای آب بر گشتی به مبدل ها .
– مانیتورینگ وضعیت دو عدد شیر برقی جهت آگاهی از صحت عملکرد هر شیر .

4afb6f9efc

6- مبدلهای صفحه ای آبگرم ( E.H.W.H.EX ):
– سنسور دما از نوع مستررق برای اندازه گیری دمای آب گرم خروجی مبدل (مسیر رفت )
– کنترل سه عدد شیر برقی برای تنظیم آب گرم خروجی مبدل.
– مانیتورینگ وضعیت سه عدد شیر برقی جهت آگاهی از صحت عملکرد هر شیر.

gasketfig2

7- منابع انبساط ( Expansion Tank ) :
-مانیتورینگ وضعیت حداکثر سطح آب هر منبع .
– مانیتورینگ وضعیت حداقل سطح آب هر منبع .
– ارسال خطای سیستم به صورت پیامک و یا تماس تلفنی.

منبع-انبساط-بسته-زیلمت

 

8- منبع ذخیره آب ( Water Storage Tank ):
– مانیتورینگ وضعیت حداکثر سطح آب منبع.
– مانیتورینگ وضعیت حداقل سطح آب منبع.
– ارسال خطای سیستم به صورت پیامک و یا تماس تلفنی.

 

www.agahi.ir

 

9- منبع ذخیره سوخت ( Fuel Oil Tank ) :
– مانیتورینگ وضعیت سطح سوخت منبع
– ارسال خطای سیستم به صورت پیامک و یا تماس تلفنی

 

Graphic3

10- منبع ذخیره سوخت روزانه ( Daily Fuel Oil Tanlk ):
– کنترل وضعیت حداکثر سطح سوخت هر منبع .
– کنترل وضعیت حداقل سطح سوخت هر منبع.
– ارسال خطای سیستم به صورت پیامک و یا تماس تلفنی.

image001

11- دیزل ژنراتور ( Diesel Generator ) :
– ارتباط از طریق کنتاکت های تابلو دیزل و بصورت سخت افزاری خواهدبود .
– امکان نمایش وضعیت دیزل به صورت آنلاین.

discussing2

12- ترانسفورمر:
– مانیتورینگ وضعیت تریپ .
– مانیتورینگ وضعیت ترموستات ترانسفورمر.
– ارسال خطای سیستم به صورت پیامک و یا تماس تلفنی.

Conservator Oil

13- چیلر:
– سیستم مانیتورینگ ، وضعیت کارکرد و وضعیت آلارم هر دستگاه چیلر.
– دو عدد سنسور دما از نوع مستررق برای اندازه گیری دمای آب سرد خروجی از هر چیلر به ساختمان.
– دو عدد سنسور دما از نوع مستررق برای اندازه گیری دمای آب برگشتی از ساختمان به هر یک از چیلر ها .
– دو عدد سنسور دما از نوع مستررق برای اندازه گیری دمای آب کندانس خروجی از هر چیلر به برج خنک کن .
– دو عدد سنسور دما از نوع مستررق برای اندازه گیری دمای آب ورودی به کندانس هر چیلر .
– یک عدد سنسور دما اندازه گیری دمای آب مشترک خروجی از کندانسور چیلر ها .
– یک عدد سنسور دما از نوع مستررق برای اندازه گیری دمای آب مشترک خروجی از چیلر ها به ساختمان .
– یک عدد سنسور دما از نوع مستررق برای اندازه گیری دمای آب مشترک برگشتی به چیلر ها.
– ارسال خطای سیستم به صورت پیامک و یا تماس تلفنی.

steam_absorption_chiller

14- پمپ ها ( Pump ):
– فلو سوئیچ در قسمت خروجی پمپ جهت مانیتورینگ کارکرد پمپ ها و کنترل قسمت هایی که عملکرد شان به کارکرد پمپ وابسته می باشد .
– مانیتورینگ وضعیت کارکرد ، وضعیت آلارم و وضعیت کلید دستی – اتوماتیک هر دستگاه پمپ .
– مانیتورینگ وضعیت تریپ پمپ ها .
– ارسال خطای سیستم به صورت پیامک و یا تماس تلفنی.

PentaxPM15- بوستر پمپ ( Booster Pump ):
– یک عدد سنسور فشار فلوسوئیچ در قسمت خروجی پمپ کلکتور جهت مانیتورینگ کارکرد پمپ ها و کنترل قسمت هایی که عملکردشان به کارکرد پمپ وابسته می باشد .
– مانیتورینگ وضعیت کارکرد ، وضعیت آلارم و وضعیت کلید دستی – اتوماتیک هر دستگاه پمپ .
– مانیتورینگ وضعیت تریپ .
– ارسال خطای سیستم به صورت پیامک و یا تماس تلفنی.

booster-pump-05

16- بوستر پمپ آتش نشانی:
– یک عدد فلو سوئیچ در قسمت کلکتور خروجی جهت مانیتورینگ کارکرد و کنترل قسمت هایی که عملکردشان به کارکرد پمپ وابسته می باشد نصب میگردد.
– مانیتورینگ وضعیت کارکرد ، وضعیت آلارم و وضعیت کلید دستی – اتوماتیک هر دستگاه پمپ .
– مانیتورینگ وضعیت تریپ پمپ ها .
– ارسال خطای سیستم به صورت پیامک و یا تماس تلفنی.

73250-BigPic

17- بانک خازن ( Capacitor Banks ):
– مانیتورینگ وضعیت کارکرد و وضعیت آلارم.
– ارسال خطای سیستم به صورت پیامک و یا تماس تلفنی.

N36168716cap

18- UPS :

– مانیتورینگ وضعیت کارکرد ، وضعیت آلارم و Bay Pass.
– ایجاد سناریو های اضطراری و قطع خطوط نرمال.
– ارسال خطای سیستم به صورت پیامک و یا تماس تلفنی.

UPS_battery

19- مانیتورینگ وضعیت تابلوهای توزیع ( Metering ):
– کنترل تابلوهای توزیع اصلی
– مانیتورینگ جریان مصرفی
– مانیتورینگ ولتاژ
– مانیتورینگ کسینوس


شرکت هوشمند سازه آرشام

http://www.arshamsmarthome.com/?page_id=97

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic