برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

بهینه سازی مصرف انرژی در صنعتی سازی ساختمان

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان را می توان در پنج گروه تعریف کرد:

1) شهرسازی و طراحی شهری

باطراحی مناسب بافت شهری، تعیین نحوه استقرار مناسب ابنیه در زمین و نیز تهیه ضوابط ارتفاعی و حجمی مناسب، می توان انطباق حجمی بناها را با شرایط اقلیمی تأمین نمود.  

2) طراحی معماری

طراحی معماری به لحاظ نورگیری، ابعاد بازشوها، جهت ساختمان، استقرار فضاها با توجه به جهت تابش خورشید و سایر شرایط اقلیمی بخشی از اهداف بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان را

تأمین می کند. این طراحی می تواند در ساخت و ساز سنتی یا صنعتی یکسان انجام گیرد.

3) عناصر و اجزای ساختمان

از آنجایی که کنترل تأثیر شرایط محیطی بر فضاهای داخلی از طریق عناصر جداکننده این دو، صورت می گیرد، لذا نقش عناصر و اجرای ساختمانی جدا کننده شامل دیوارها، پنجره، در، سقف، کف و نحوه ترکیب و تلفیق آنها با یکدیگر تعیین کننده میزان مطلوب عبور حرارت و صدا می باشد. عناصر و اجزای ساختمانی مزبور باید دارای مشخصات فنی استاندارد بوده و اجرا ونصب آنها نیز تابع ضوابط اعلام شده از سوی تولید کنندگان باشد.

شاید نقش صنعتی سازیتولید ساختمان در این بخش بیشتر از سایر بخش ها دیده شود زیرا با قانونمند کردن رعایت ضوابط و استانداردهای معمول در تولید و اجرای عناصر مزبور و ملزم نمودن طراحان و سازندگان در استفاده از مصالح دارای تاییدیه های لازم از مراجع ذیربط می توان به بخشی از اهداف صنعتی سازی ساختمان مبنی بر ارتقای کیفیت ساخت و بهینه سازی مصرف انرژی دست یافت. بدیهی است در صورت رعایت مدولاسیون درتولید این محصولات، امکان استفاده از آنها در روش های طراحی و تولید صنعتی ساختمان افزایش می یابد.

4) سیستمهای تأسیساتی (مکانیکال و الکتریکال)

امروزه با پیشرفت فناوری در همه عرصه ها، طراحی و ساخت سیستم های تأسیساتی، مکانیکی و الکتریکی مورد استفاده در ساختمان سازی نیز با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است. افزایش راندمان ماشین ها و سیستمهای تأسیساتی، کاهش مصرف انرژی را در مقایسه با سیستم های قدیمی تر به همراه داشته است. کاهش ابعاد، سهولن تعمیر و نگهداری از دیگر مشخصات استفاده از سیستم های پیشرفته امروزی است.

با هوشمندسازی ساختمان ها، امکان کنترل بر مجموعه سیستم های تأسیساتی و بهره برداری تهیه از آنها با بودجه به تغییر شرایط جوی طی روز و سال، امکان پذیر گشته است. از تمامی امکانات مزبور در حال حاضر در ساختمان های با اجرای سنتی و صنعتی می توان استفاده کرد. بدیهی است در یک سیستم ساخت صنعتی، توقع و انتظار این است که از سیستم های پیشرفته و نوین تأسیساتی نیز استفاده گردد در حالی که هزینه سرمایه گذاری اولیه زیاد این سیستمها می تواند منجر به افزارش قیمت تمانشده ساختمان ها شود.

5) اجرا

بدیهی است انجام نظارت و کنترل بر نحوه اجرای ساختمان، ضامن تأمین اهداف کمی و کیفی طراحات می بادد. در سیستم اجرایی صنعتی ساختمان، کنترل اجرای ساختمان به نحو بسیار مطلوبتری انجام می گیرد و از این رو در صورت رعایت 4 بند اولیه ذکر شده، در سیستم صنعتی سازی ساختمان، می توان تحقق اجرای مناسب را نیز انتظار داشت.


بخش اول

طرح هوشمند سازی ساختمان مسکونی

شرح سیستم کنترل هوشمند نمونه برای ساختمان مسکونی با استفاده از تجهیزات کنترل هوشمند 1ABB EIB i-bus

تفکیک فضاهای موجود در ساختمان مسکونی

1.      ورودی ساختمان

2.      سالن پذیرایی

3.      ناهار خوری

4.      آشپزخانه و صبحانه خوری

5.      نشمین 2TV room

6.       خواب اصلی

7.      خواب میهمان

8.      خواب های کودک

9.      فضای مشاعات

نیازهای کنترلی در فضاهای داخلی یک واحد مسکونی با تفکیک فضاها

ورودی ساختمان هنگام ورود

·        روشن شدن مسیرهای روشنایی مورد نیاز در مسیر ورود تا رسیدن به محل مورد نظر.

·        ایجاد دمای مطلوب در هنگام ورود و تعریف دمای مطلوب در هنگام حضور در منزل.

·        راه اندازی سیستم صوتی یا تصویری.

·        امکان تطبیق نور فضای داخلی با نور موجود در محیط (در دو زمان شب و روز).

·        امکان تطبیق پرده ها و چراغهای پشت پرده با زمان حضور (در دو زمان شب وروز).

·        امکان گزارش گیری زمان و تعداد ورود وخروج در شرایط خاص.

ورودی ساختمان هنگام خروج

·        خاموش شدن کلیه مسیرهای روشنایی.

·        ایجاد دمای مطلوب در هنگام خروج و تعریف دمای مطلوب در هنگام عدم حضور در منزل.

·        امکان تطبیق پرده ها و چراغهای پشت پرده با زمان حضور (در دو زمان شب و روز).

·        امکان شبیه سازی حضور در منزل.

·        امکان گزارش گیری از وضعیت باز و یا بسته بودن در و پنجره ها (می توان فقط مواردی که امکان ورود متجاوز را دارند را در نظر گرفت).

·        سیستم صوتی یا تصویری.

·        خارج کردن مسیرهای کنترلی از مدار.

·        کنترل زمانبندی باز و یا بسته شدن پرده ها و یا حتی یک مسیر روشنایی جهت تأمین نور لازم برای گلهای زینتی.

·        امکان گزارش گیری دما و وضعیت آب و هوای محیط خارج.

سالن پذیرایی

·        امکان تعریف سناریوهای متفاوت (روز و شب) در خصوص کنترل پرده ها.

·        امکان کنترل و تعریف سناریوهای متفاوت در خصوص شدن روشنایی مورد نیاز.

مثال مد میهمان: چراغهای تابلوهای نقاشی روشن، روشنایی دکوراتیو با 75% دیم، آباژورها روشن، چراغهای بوفه تزیینی روشن و سیستم صوتی با صدای ملایم راه اندزی گردد.

·        ایجاد دمای مطلوب با کاربری های متفاوت (با توجه به تعداد افراد حاضر و دمای دلخواه میهمانان).

·        امکان کنترل و گزارش گیری سایر فضاها (روشنایی، دما، پرده ها)

ناهار خوری

·        امکان تعریف سناریوهای متفاوت (روز و شب) در خصوص کنترل پرده ها.

·        امکان کنترل و تعریف سناریوهای متفاوت در خصوص شدت روشنایی مورد نیاز.

مثال مد شام Romance1 : روشنایی سقفی خاموش، روشنایی دکوراتیو با 35% دیم، نور مخفی روشن، و سیستم صوتی با صدای ملایم راه اندازی گردد.

·        ایجاد دمای مطلوب با کاربری های متفاوت (با توجه به نوع غذای در حال سرو و دمای مناسب بنا به تعداد حاضرین و فصل سال).

آشپزخانه

·        امکان تعریف سناریوهای متفاوت (روز و شب) در خصوص کنترل پرده ها.

·        امکان کنترل و تعریف سناریوهای متفاوت در خصوص شدت روشنایی مورد نیاز.

مثال مد طبخ غذا: روشنایی سقفی روشن، روشنایی بوفه خاموش، چراغ بالای اجاق روشن، هود روشن و درجه حرارت به حداقل مطلوب (نکته: در منطقه کنترل دما در محیط های متفاوت باید در نظر داشت که با توجه به ایجاد فشار مثبت توسط هواسازها در نظر داشتن فن کوئل در این فضا منطق صحیحی نمی باشد به دلیل وجود شعله گاز و پخش شدن بوی ناشی از طبخ غذا).

·        ایجاد دمای مطلوب و راه اندازی فن های تخلیه هوا بسته به نوع کاربری (هنگام طبخ غذا، صرف صبحانه ، شستشوی ظروف و یا نظافت).

·        امکان کنترل دسترس از همان فضا.

نشیمن TV room1

·        امکان تعریف سناریوهای متفاوت (روز و شب) در خصوص  کنترل پرده ها.

·        امکان کنترل و تعریف سناریوهای متفاوت در خصوص شدت روشنایی مورد نیاز.

مثال مد سینما: پرده ها بسته، چراغهای سقفی خاموش، روشنایی دکوراتیو با 30% دیم، آباژورها خاموش و سیستم صوتی خاموش گردد.

·        ایجاد دمای مطلوب (با توجه به تعداد افراد حاضر ودمای دلخواه).

·        امکان کنترل و گزارش گیری سایر فضاها (روشنایی، دما، پنجره ها) از همان فضا.

اتاق خواب اصلی

·        امکان کنترل وتعریف سناریوهای متفاوت در خصوص شدت روشنایی مورد نیاز.

·        امکان تعریف سناریوهای متفاوت (روز و شب) در خصوص کنترل پرده ها.

·        امکان تلفیق کنترل روشنایی، کنترل پرده ها و سیستم صوت و کنترل های لازم درفضای حمام.

مثال مد صبح بخیر: راه اندازی سیستم صوتی با صدای ملایم، ایجاد نور ملایم با تنظیم پرده ها و استفاده از نور طبیعی موجود در محیط، گزارش ساعت، دما و وضعیت آب و هوای محیط خارج، ایجاد دمای مطلوب در فضای حمام، آماده سازی و راه اندازی دوش و سونای ایستاده، راه اندازی قهوه جوش.

·        ایجاد دمای مطلوب با کاربری های متفاوت (خواب، بعد از حمام، آرایش، استراحت و ...)

·        امکان کنترل و گزارش گیری سایر فضاها (روشنایی و دما و پرده ها و پنجره ها) از همان محل.

·        فعال و یا غیرفعال نمودن سیستم امنیتی.

اتاق های خواب

·        امکان کنترل و تعریف سناریوهای متفاوت در خصوص شدت روشنایی مورد نیاز.

·        امکان تعریف سناریوهای متفاوت (روز و شب) در خصوص کنترل پرده ها.

·        امکان تلفیق کنترل روشنایی، کنترل پرده ها و سیستم صوت.

مثال مد مطالعه: غیرفعال کردن سیستم صوت، ایجاد نور با شدت نور لازم جهت مطالعه، تنظیم پرده و استفاده ازنور طبیعی موجود در محیط، ایجاد دمای مطلوب در فضا.

سرویس بهداشتی میهمانان

·        ایجاد روشنایی بر اساس حضور بدون نیاز به لمس کردن کلیدهای فرمان.

·        کنترل فن تخلیه بو در زمان لازم(فعال کردن با تأخیر پس از ورود و غیرفعال کردن با تأخیر پس از خروج).

·        امکان توزیع صوت جهت امکان دنبال کردن اخبار مهم، گزارش فوتبال، سریال و یا فیلم در حال پخش.

نیازهای کنترلی در فضاهای مشاعات یک ساختمان مسکونی با تفکیک فضاها

راه پله ها

·        ایجاد روشنایی بر اساس حضور و کنترل زمانبندی شده.

·        امکان کنترل دسترس و هماهنگی در مواقع اضطراری و استفاده از روشنایی اضطراری.

پارکینگ

·        ایجاد روشنایی بر اساس حضور و کنترل زمابندی شده.

·        باز و بسته شدن در ورود و خروج با نزدیک شدن اتومبیل ساکنین در هنگام تردد.

·        کنترل فن های تخلیه هوا بر اساس حضور و کنترل زمانبندی شده.

·        امکان مانیتور کردن فضای پارکینگ از داخل واحدها.

فضای ورزشی (استخر، سونا، جکوزی، سالن ورزش)

·        امکان کنترل روشنایی فضاهای ورزشی (با تفکیک) هنگام ورود و بعد از خروج با امکان تعریف سناریوهای متفاوت بسته به نوع کاربری.

·        امکان توزیع صوت در فضای ورزشی.

·        امکان دیم کردن نور فضای استخر.

·        امکان کنترل، مانیتورینگ فضای ورزش، فعال و یا غیرفعال کردن نقاط کنترلی از داخل واحد مانند : راه اندازی سونا و جکوزی قبل از مراجعت به فضای ورزشی.

طرح هوشمند سازی ساختمان اداری

انعطاف پذیری، بهره وری و صرفه جویی در مصرف انرژی، نیازهای امروز ساختمانهای اداری هستند. در ساختمان های اداری جدید و یا ساختمانهایی که مورد نوسازی قرار می گیرند، 1BMS با بهره گیری از تکنولوژی مدرن سیستم های الکتریکی منطبق با استاندارد 2EIB بالاترین ضریب آسودگی و ایمنی را با در نظر گرفتن مبحث هزینه، تضمین می نماید.

در اتاقهای کنفرانس و اتاقهای مدیران استفاده از تعداد مناسبی خطوط دیمر باعث ایجاد سطح خوبی از آرامش و زیبایی می گردد. بکارگیری ریموت کنترل فعال نمودن سناریوهای مختلف روشنایی را در مواقع مناسب، بسیار آسان می نماید. استفاده از کلیدهای هوشمند و ریموت کنترل در اتاق مدیران که معمولاً دارای سیستم های مختلفی مثل روشنایی، کنترل پرده و صوت و سناریو هایی مثل ملاقات، مطالعه، رایانه و استراحت است توصیه می گردد.

در سیستم های مدرن، لامپهای دکوراتیو با شدت خاصی روشن می مانند و در این صورت، دفاتر، اتاقهای کنفرانس و سالن های اجتماعات بسیار زیباتر به نظر می رسند. لامپهای اصلی تأمین روشنایی فقط در صورت نیاز روشن می شوند که از دید کنترل مصرف انرژی این مطلب مهمی است. در ساختمانهای اداری دارای اتاقهای متعدد و مراجعین زیاد، لازم است تا تدابیر ایمنی مناسبی برای ساختمان در نظر گرفته شود. تکنولوژی مدرن ضمن در اختیار قرار دادن ضریب بالای ایمنی با استفاده از ملزومات الکتریکی مناسب، باعث کاهش مصرف انرژی می شود.

در راهرو ها و راه پله ها و معابر، استفاده از سنسورهای حرکتی جهت کنترل روشنایی توصیه می شود. این سنسورها با قدرت دید 180 درجه به راحتی از تردد افراد در اتاق ها، راهروها و راه پله ها مطلع شده و لامپها را روشن می کنند. قدرت دید آنها بسته به لنز انتخابی بین 8 تا 12 متر است و به همین علت برای نصب در راهروها و راه پله ها نیز بسیار مناسب است. دارای طرح ها و رنگهای متنوعی بوده و با دیگر اجزای ساختمان کاملاً قابل انطباق است.

یکپارچه سازی سیستم های کنترلی ضروری است. ایجاد محیط مناسب برای کار نیازمند بکارگیری سیستم های کنترلی مختلفی است. در عمل ترکیب سیستم های الکتریکی که بطور خودکار عمل می نمایند و به صورت یکپارچه کنترل می شوند باعث کاهش مصرف انرژی می شود.

امکانات بیشمار نمایشگر هوشمند: سوییچ و دیم، کنترل پرده ها و سایبان ها، نمایش مقادیر اندازه گیری شده، کنترل سناریوهای روشن، گزارش گیری از سیستم های ایمنی، کنترل سیستم های صوتی، یادداشت و... در قسمت پایین صفحه نمایش اطلاعاتی از قبیل تاریخ، ساعت و درجه حرارت نمایش داده می شود. کنترل پارامترها می تواند صورتهای مختلفی داشته و یا حتی به صورت گرافیکی باشد. می توان گروههای مختلفی از تجهیزات و سیستم ها را با هم کنترل نمود. کار کردن با این وسیله بسیار آسان است.

با لمس نمایشگر هوشمند، کنترل مرکزی مسیرهای روشنایی، سیستمهای تهویه مطبوع، سیستم های صوتی، عملکرد پرده ها و سایبان ها، وضعیت روشنایی نما و مانند آن به راحتی تحت کنترل قرار می گیرد.

با نمایشگر هوشمند می توان سناریوهای مختلف کنترلی مثل سناریو های روشنایی، ایمنی و امنیتی، صوتی و ... را برای فضاهای مختلف ساختمان تعریف نموده و به راحتی به کار گرفت.

کنترل یکپارچه:

·        پرده ها

·        روشنایی / دیمر

·        تهویه مطبوع

·        توزیع صوت

·        فراخوانی سناریوها

·        سیستم های نمایش صوت و تصویر

استفاده از کلیدهای هوشمند سازگار با ریموت کنترل در دفاتری که حتی به صورت 1Open-Office طراحی شده اند از یک سو سادگی کنترل و ایجاد محیط مطلوب و از سوی دیگر کاهش هزینه های اضافی انرژی را به همراه می آورد. البته در این نوع از ساختمانهای اداری راهکارهای دیگری هم وجود دارد برای مثال استفاده از سنسورهای حساس به حضور افراد در هر پارتیشن یکی از آن راهکارها است. با استفاده از سیستم هوشمند وعملگرهای مختلف تنظیم شدت روشنایی، کنترل پرده ها و سایبانها، زمانبندی روشنایی و ...، تلفیق روشنایی طبیعی خورشید و نور مصنوعی سبب می شود تا همواره علاوه بر وجود روشنایی مطلوب و مناسب، تا میزان چشمگیری در مصرف انرژی الکتریکی صرفه جویی شود.

در هنگام استفاده از پارکینگ، تردد بوسیله سنسور ویژه با زاویه دید 220 درجه تشخیص داده شده و مسیرهای روشنایی بلافاصله روشن می شوند. کنترل مسیرهای روشنایی به گونه ای که فقط در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرند، باعث صرفه جویی در مصرف انرژی خواهد شد.

با نصب سنسورهای ویژه تشخیص آب وهوا در محل مناسب، اطلاعات مفید و با ارزش به سیستم هوشمند مخابره می شود. شدت روشنایی محیط، وضعیت بارندگی، اطلاعات درجه حرارت در روز و شب و سرعت باد از جمله اطلاعات مفید مخابره شده بوسیله این سنسور می باشد.

محصولات متنوع هوشمند با فعالیت موثر ضمن پوشش تمامی نیازها در ساختمان با دکوراسیون داخلی ساختمان نیز هماهنگ می باشند. برای مثال تجهیزات کنترل روشنایی و حسگرهای دود و حریق که در راهروها، اتاقها و دیگر فضاهای ساختمان نصب می شوند همه با هم طور مستمر فعالیت می نمایند تا فضایی راحت، امن و مناسب در محیط کار به وجود آید.

دراتاقهای کنفرانس که کاربری های مختلفی دارند نصب نمایشگر هوشمند بسیار مفید است. سناریوهای کنترلی با این وسیله به راحتی قابل تعریف و بکارگیری می باشند. برای مثال سناریو هایی مثل برگزاری جلسات، پذیرایی، نمایش اسلاید و فیلم و مانند آن به راحتی تعریف شده ومورد استفاده قرار می گیرند. امکان کنترل روشنایی، تهویه مطبوع، پرده اورهد، پرده ها و مانند آن به وسیله ریموت کنترل به راحتی و بدون وقفه میسر است. در برگزاری جلسات که کنترل روشنایی، صوت و وسایل صوتی و تصویری ضرورت دارد، استفاده از این وسیله کار را آسان خواهد نمود. فراخوانی سناریوهای مختلف از پیش تعیین شده بسته به کاربری فضا از جمله خصوصیات این وسیله است.

پنل های کنترلی هوشمند، از کلیه کنترل کننده ها و سنسورهای متصل به شبکه 1EIB گزارش گیری می نمایند. تعریف توابع جدید کنترلی و یا تغییر آنها به سرعت انجام می پذیرد. گزارش های سیستم های مختلف مثل سیستم امنیتی و یا مشکلات موجود در شبکه برق و یا سیگنال های ارسالی از سیستم های مکانیکی بر روی صفحه آن نمایش داده می شود. کلیدهای فشاری این پنل امکان دیدن صفحات مختلف و کنترل سیستم ها را به راحتی میسر می سازد. کلیه نیازهای کنترلی به وسیله پنل های هوشمند تأمین می شود.

امکان ارتباط همه انواع کلیدها و کنترل کننده ها به سیستم هوشمند وجود دارد. مبدل های هوشمندساز در ابعاد کوچک ولی با کارآیی های بسیار طراحی گردیده و امکان اینگونه ارتباطات را فراهم می سازند. کلیدهای مختلفی که بر اساس کاربری و یا تناسب با دکوراسیون داخلی انتخاب می شوند هیچ مشکلی برای ارتباط با EIB و سیستم هوشمند نخواهند داشت.

کلیدهای هوشمند، دارای ترموستات هستند. درجه حرارت مطلوب توسط کاربر به راحتی تنظیم می شود و با استفاده از کنترل کننده های ویژه وسایل گرمایشی و سرمایشی فقط در صورت نیاز فعال می شوند و از این رو علاوه بر آنکه همیشه دمای مطلوب وجود دارد، کاهش چشمگیری در هزینه های انرژی ایجاد می گردد. حذف ترموستات از روی دیوار باعث زیبایی بیشتر محیط می شود. با استفاده از کلیدهای هوشمند امکان تعریف سناریوهای دمایی نیز مهیا می شود مثل سناریوهای ورود، خروج، شب، امکان کنترل یکپارچه تمامی سیستم های سرمایشی و گرمایشی نیز وجود دارد. برای این منظور می توان از نمایشگر هوشمند و یا پنل کنترلی استفاده نمود. کلیدهای هوشمند اطلاعاتی از قبیل دمای محیط، دمای کاربر و سناریوی فعال را نمایش می دهند.

امروزه برقراری امنیت راهکارهای ویژه ای را می طلبد. سیستم کنترل امنیت ABB1 دارای طیف وسیعی از سنسورها و کنترل کننده های امنیتی است که در فضاهای مختلف نصب می شوند و امنیت را برقرار می کنند. انواع مختلف سنسورهای در، پنجره، شیشه، لرزه، تردد، قفل و ... بسته به کاربری و ضریب مورد نیاز امنیتی هر فضا توسط کارشناسان ویژه انتخاب و به کار گرفته می شود. سیستم امنیتی قسمتی از پیکره هوشمند ساختمان است و کنترل، گزارش گیری و همزمانی آن با دیگر سیستم های بکارگرفته شده در ساختمان مقدور و لازم است. سنسورهای مادون قرمز ABB حتی در تاریکی مطلق هم تردد و یا حضور مهاجم را ثبت وگزارش می کنند. ابزار متنوعی برای آلارم در سیستم های امنیتی ABB وجود دراد. هشدار می تواند بصورت پخش صدای بسیار بلند در بیرون ساختمان به همراه چراغ قرمز چشمک زن و یا هشدارهای امنیتی که با تلفن مخابره می شوند و یا ترکیبی از آنها باشد. در گاههای تلفن و اینترنت این امکان را میسر می سازد تا گزارش گیری و کنترل از هر گوشه جهان مقدور گردد. این امکان برای سیستم های امنیتی بسیار مفید و مورد تقاضا است. با به کارگیری زیر ساخت مناسب حتی امکان مشاهده فضاهای مختلف داخلی و خارجی ساختمان نیز وجوود دارد.

 

طرح هوشمند سازی هتل

امروزه یکی از مهمترین نکاتی که در ساختمانها اعم از مسکونی، تجاری، بیمارستانها و هتلها در نظر گرفته می شود، مسئله بهینه سازی مصرف انرژی است. در بین این موارد شاید هتلها یک نمونه منحصر به فرد باشد. زیرا آنچه در هتلها دارای اهمیت بسیار زیاد است، بالا بردن ضریب آسودگی میهمانان است که در این راستا باید پارامترهای هزینه نیز در نظر گرفته شوند. خوشبختانه تجهیزات الکتریکی هوشمند، علاوه بر رعایت موارد ذکرشده، در زمینه زیباسازی و راحتی نیز پاسخگوی بسیاری از نیازهای مهمانان هتل می باشند.

هتل هوشمند هتلی است که در داخل اتاقهای آن از آخرین تکنولوژی کنترلی به منظور تأمین آسایش میهمانان استفاده شده است. امکاناتی که وظیفه تنظیم شرایط محیطی را برای کاربران به طور خودکار به مطلوبترین روش بر عهده دارد. این امکانات کاربر را از لحاظ ورود تا زمان خروج از اتاق (مطالعه، تماشای تلویزیون، خواب و نیز برخاستن از خواب) تنها نمی گذارد و سعی می کند بهترین شرایط را در هر مرحله تأمین نماید. از دیگر امکانات تجهیزات هوشمند راحتی استفاده از آنها، انعطاف پذیری و زیبایی است. سیستم های روشنایی در یک هتل شامل انواع روشنایی از قبیل: مسیرهای روشنایی، سقفی، دیواری، مسیرهای روشنایی مخفی و دکوراتیو و ... می باشد که تمامی این مسیرها در اتاقها، لابی و راهروها و تمامی محوطه ها قابل هوشمندسازی و کنترل است. همچنین سیستم های گرمایشی و سرمایشی، امنیتی و صوتی از دیگر امکانات کنترل هوشمند می باشد. به عنوان مثال برای آشنایی بیشتر با این سیستمها کنترل روشنایی هوشمند اتاقی را در یک هتل بررسی می کنیم: وسایل روشنایی هتل در هر اتاق شامل لامپ راهرو وسط، دو لامپ بالای سرتخت، لامپ دیواری و دو آباژور می باشد. البته لامپهای مربوط به میز توالت کنترل مجزایی دارند. همچنین هر نوع مسیر روشنایی درنظر گرفته شده متناسب با کاربری می تواند به این سیستم اضافه گردد. کنترل روشنایی از طریق یک کلید هوشمند 5 پل انجام می پذیرد خصوصیت ویژه این کلیدها قابلیت دریافت و اجرای سناریوهای کنترلی می باشد.

در این سیستم منظور از سناریو و یا مد آن است که بسته به کاربری فضا می توان شدت و شکل مناسبی از روشنایی را با استفاده از وسایل روشنایی موجود تعریف نموده و تنها با فشردن یک پل از کلیدهای هوشمند، سناریو را فعال نمود. به عنوان نمونه، سناریوهای صبح بخیر و شب بخیر برای این کلید تعریف شده و مورد استفاده قرار می گیرد. کنترل روشنایی های بالای تخت، لامپهای دیواری و لامپ راهرو وسط نیز به وسیله این کلید انجام می پذیرد. کنترل روشنایی سرویس بهداشتی نیز بوسیله یک کلید یک پل هوشمند انجام می گیرد. همچنین جهت راحتی بیشتر کنترل فعالیت پنل های 1Don’t Disturb و Make Up Room2 به وسیله همین کلید انجام می شود. رنگ بندی این کلیدها بسیار متنوع بوده و با توجه به سبک دکوراسیون هتل، موارد خوبی برای انتخاب وجود دارد. کنترل روشنایی سرویس بهداشتی به وسیله یک کلید یک پل هوشمند انجام می گیرد. البته می توان از کلیدهای دیگری که به سیستم هوشمند مرتبط هستند نیز استفاده نمود.

در هر یک از اتاقهای هتل یک دستگاه 1CARD HOLDER در نظر گرفته شده است که فعالیت آن به این نحو است که با قرار گرفتن کارت در آن، سیستم های گنترلی در نظر گرفته شده در اتاق در حالت ENABLE2 قرار می گیرند. به کار گرفتن این وسیله از دید بهینه سازی مصرف انرژی بسیار مفید است زیرا تنها در صورتی که میهمان در اتاق حضور دارد سیستم های در نظر گرفته شده برای اتاق او مثل روشنایی وتهویه مطبوع فعال می باشند و در صورت عدم حضور میهمان، سیستم ها خاموش هستند. آباژور، تابلوهای روشنایی و دیگر وسایلی که به پریز متصل می شوند نیز با سیستم هوشمند مرتبط شده و به صورت یکپارچه کنترل می گردند. با لمس نمایشگر هوشمند کنترل مرکزی مسیرهای روشنایی، سیستم های تهویه مطبوع، سیستم های صوتی لابی، فعالیت فواره ها، عملکرد پرده ها و مانند آن به راحتی تحت کنترل قرار می گیرد. با نمایشگر هوشمند می توان سناریوهای مختلف کنترلی را برای فضاهای مختلف مثل رستوران تعریف نموده و به راحتی به کار گرفت.

وجود سیستم 3Touch panel (نمایشگر متأثر از اثر انگشت) در داخل پذیرش، این امکان را به مسئول آن می دهد که بتواند قسمتهای مختلف هتل، از جمله لابی، رستورانها، کافی شاپ، سالن همایش، سالنهای ورزشی، محوطه فضای سبز و اتاقها را از پذیرش کنترل کند و یا حتی این امکان وجود دارد که توسط این نمایشگر بتوان، از صحت عملکرد تجهیزات موتور خانه ای اطمینان حاصل کرد تا در صورت بروز هرگونه خرابی اقدامات لازم جهت رفع آن در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.

با توجه به اینکه در این سیستم قابلیت منطقه بندی وجوددارد، می توان تجهیزات الکتریکی مربوط به هر منطقه مانند روشنایی، پرده و سیستم صوت را به صورت مجزا کنترل کرده و یا سناریوهای مختلفی با توجه به شرایط آنها تعریف کرد. برای مثال محوطه فضای سبز را در نظر می گیریم. در این منطقه با توجه به ساعات مختلف روز سناریوهای متفاوتی قابل اجراست. از جمله موارد دیگری که می توان برای پذیرش در نظرگرفت استفاده از نرم افزاری است که می تواند در یک نقشه گرافیکی کل سیستم هتل و سیستم های الکتریکی مربوط به آن را به نمایش گذاشته و امکان کنترل آنها را به صورت مجزا فراهم کند. علاوه بر آن از طریق این نرم افزار می توانیم از صحت عملکرد سیستمها از جمله سیستمهای موتورخانه ای اطمینان یافته و در صورت بروز هرگونه مشکلی در کوتاهترین زمان ممکن در جهت رفع آن اقدامات لازم را به عمل آوریم. از دیگر محاسن این نرم افزار آن است که مسئول پذیرش می تواند در هرلحظه از باز شدن در هر یک از اتاقها اطلاع یابد. این روش کمک بسیار زیادی در برقراری امنیت هتل خواهد کرد. علاوه بر آن در صورت پایان اعتبار کارت در ورودی اتاق و یا به وجود آمدن مشکل می توان از داخل پذیرش در را قفل کرده و امکان استفاده ازاتاق مورد نظر را منتفی کرد.

در بیرون از در ورودی هر یک از اتاقها ، یک دستگاه کارت خوان وجود دارد به هر یک از میهمانان یک کارت مخصوص داده می شود که با قرار دادن این کارت در مقابل دستگاه کارت خوان، درب اتاق باز خواهد شد. لازم به ذکر است که این کارت برای مدت زمان اقامت فرد در داخل هتل شارژ شده است و پس از پایان این دوره عمل نخواهد کرد.

در بیرون از در ورودی اتاق پنلی قرار دارد که دارای چند قسمت است. چراغ قرمز رنگی که مربوط به 1Don’t disturb است چراغ سبز رنگی که مربوط به 2Mark up Room است. بعد از ورود به اتاق وجود دستگاه 3Card Holder این امکان را برای کاربر فراهم می کند که بتواند با قرار دادن کارت (کارت در ورودی) در آن سیستم روشنایی را در حد تأمین روشنایی اولیه و سیستم گرمایشی یا سرمایشی را به طور کامل فعال کند. به کار گرفتن این وسیله از دید بهینه سازی مصرف انرژی بسیار مفید است زیرا تنها در صورتی که میهمان در اتاق حضور دارد سیستم های در نظر گرفته شده برای اتاق او فعال است.

از دیگر کلیدهای مورد استفاده در اتاق هتل کلیدهای سه و پنج پل می باشد. در راهروها و راه پله ها و معابر استفاده از سنسورهای حرکتی جهت کنترل روشنایی توصیه می شود. این سنسور با قدرت دید 180 درجه به راحتی از تردد افراد در راهروها و راه پله ها مطلع شده و مسیرهای روشنایی را فعال می نماید. این وسیله در حدود 8 متر از هر طرف را تحت پوشش قرار می دهد و برای راهروها و راه پله های هتل بسیار مناسب است. این وسیله دارای مدل ها و رنگهای متنوعی است به نحوی که با دیگر اجزای هتل کاملاً قابل انطباق است. در فضاهای بیرونی برای مثال بالکن ها و آلاچیق ها، در دفاتر هتل و دیگر اتاقها استفاده از سنسورها یا استفاده از سنسور ضد آب با میدان دید 180 باعث روشن شدن چراغها در هنگام لزوم می شود. این سنسور یک وسیله ایمن و عملی است و در تاریکی بسیار خوب کار می کند. با در نظر گرفتن سناریوهای متفاوت برای ساعات مختلف روز، می توان سیستم روشنایی، موزیک و یا حتی فعال یا غیرفعال بودن آب نما را کنترل کرد و یا در صورت وجود نورپردازیهای ویژه با توجه به سیستمهای نمای متغیر برای این محوطه، آنها را نیز با سیستم هوشمند یکپارچه کرد.

از جمله امکاناتی که می توان برای داخل رستوران و یا کافی شاپ در نظر گرفت استفاده از 1Touch panel است. با تعریف سناریوهای متفاوت برای شرایط گوناگون مانند جشن، سناریو مربوط به روز و یا شب و ... می توان محیط داخل رستوران را برای میهمان جذاب کرده ومیهمانان را جهت صرف غذا در داخل رستوران هتل تشویق کرد. علاوه بر آن می توان از طریق Touch panel سیستم روشنایی، سیستم های تهویه، پرده ها و صوت را به صورت مجزا کنترل کرد.

در سالن های همایش که کاربری های مختلفی دارند نصب نمایشگر هوشمند بسیار مفید است. سناریوهای کنترلی با این وسیله به راحتی قابل تعریف و بکارگیری می باشند. برای مثال سناریوهایی مثل برگزاری جلسات، پذیرایی، نمایش اسلاید و فیلم و مانند آن به راحتی تعریف شده و مورد استفاده قرار می گیرند. اگر ابعادTouch panel مناسب اتاق کنفرانس شما نیست امکان کنترل روشنایی، تهویه مطبوع، پرده اورهد، پرده ها و مانند آن به وسیله ریموت کنترل به راحتی و بدون وقفه میسر است. در برگزاری جلساتی که کنترل روشنایی، صوت و وسایل صوتی و تصویری ضرورت دارد استفاده از این وسیله کار را آسان خواهد نمود. زیرا فراخوانی سناریوهای مختلف از پیش تعیین شده بسته به کاربری فضا از جمله خصوصیات این وسیله است.

هنگامی که میهمانان وارد پارکینگ می شوند ورود آنان بوسیله سنسور ویژه با زاویه دید 220 درجه تشخیص داده شده و مسیرهای روشنایی بلافاصله روشن می شوند. کنترل مسیرهای روشنایی به گونه ای که فقط در صورت نیاز مورد استفاده قرار می گیرند باعث صرفه جویی در مصرف انرژی خواهد شد. استفاده از سیستم های هوشمند علاوه بر ایجاد محیطی بسیار آرام و دلپذیر برای میهمان که جزو اهداف هتلداری است، مصرف انرژی و هزینه نگهداری را به حداقل می رساند. این سیستم ها ضمن رعایت اصول ایمنی (کمترین جریان در مدولهای کنترلی از لحاظ برق گرفتگی) با یکپارچه شدن با سیستم های امنیتی و ایمنی به افزایش استاندارد و مشخصه های هتل کمک بسیاری می کند.

طرح هوشمند سازی ویلا

سیستم کنترل روشنایی

·        کنترل بر اساس خاموش و یا روشن ON & OFF .

·   تعیین لوکس روشنایی توسط دیمرها، جهت انواع لامپ ها رشته ای (معمولی و هالوژن)، لامپهای گازی، انواع فلورسنت و لامپهای کم مصرف به طور نامحدود قابل نصب در تابلو.

·        کنترل بر اساس حضور، توسط حسگرهای حرکتی و حسگرهای حضور.

·        کنترل زمانبندی.

·        تطبیق نور فضاها با نور موجود در محیط.

·        قابلیت شبیه سازی در زمان عدم حضور در منزل.

·   کلیدهای هوشمند مجهز به صفحه نمایشگر جهت گزارش گیری، شدت روشنایی مسیرهای دیمر، گزارش دما، ترموستان و گیرنده IP، با قابلیت کنترل توسط ریموت کنترل در سه نوع یک پل ـ سه پل ـ پنج پل.

·   استفاده از حسگرهای حرکتی و حسگرهای حضور با قابلیت کنترل زمانبندی، جهت راحتی بیشتر در فضاهایی که نیاز به روشنایی به طور لحظه ای می باشد همچنین برای دستیابی به منطق کنترل صحیح، برای به کارگیری حسگرهای حرکتی در وضعیت فعال و یا غیرفعال، می توان لوکس روشنایی را تعیین نمود.

·   استفاده از حسگرهای تشخیص حضور حرفه ای در فضاهای خارجی (ضد آب و تابش نور خورشید) جهت کنترل سیستم روشنایی و سیستم امنیتی با شعاع تشخیص 16 متر و زاویه 220 درجه مجهز به چراغ هشدار دهنده در هنگام حضور متجاوز.

سیستم کنترل گرمایش و سرمایش

·        کنترل فن کوئل ـ کنترل دور فن کوئل (CFM)1 ـ کنترل دبی آب کوئل (GPM)2

·        کنترل هواسازها

·        کنترل گرمایش از کف

·        کنترل اسپلیت یونیتها

سیستم گرمایش و سرمایش در سیستم کنترل هوشمند را می توان توسط کلیدهای هوشمند مجهز به ترموستات در نظر گرفته شده جهت کنترل روشنایی کنترل نمود همچنین می توان از ترموستات های دیواری با قابلیت اتصال به سیستم کنترل هوشمند استفاده نمود. کنترل زمانبندی و مانیتورینگ دمای فضاهای متفاوت، توسط دستگاه Touch Panel به راحتی برای کاربر قابل دسترسی است.

سیستم کنترل پرده ها

کنترل پرده های مجهز به الکتروموتور (با عدم محدودیت در نوع الکتروموتور 24 ولت ـ 220 ولت) در سیستم کنترل هوشمند یکپارچه، با استاندارد 3EIB i-bus توسط کلیدهای هوشمند در نظر گرفته شده جهت سیستم روشنایی و تهویه مطبوع در دسترس کاربر قرار دارد.

با استفاده از دستگاه تشخیص وضعیت آب و هوا علاوه بر امکان گزارش گیری کامل از شرایط جوی، کنترل باز و یا بسته بودن پرده ها نسبت به شرایط جوی موجود توسط کاربر امکان پذیر می باشد همچنین با به کارگیری منطق صحیح می توان از آسیب نور مستقیم آفتاب جلوگیری نمود.

سیستم توزیع صوت هوشمند

سیستم کنترل و توزیع صوت هوشمند این امکان را در اختیار کاربر قرار خواهد داد تا با در نظر گرفتن یک رک صوتی با هشت منبع صوتی در یک نقطه از ساختمان ویلا، همه اتاقها به هر یک از منابع صوتی دسترسی داشته و به موسیقی دلخواه خود گوش کند (بدون ایجاد تداخل با دیگر کاربرها) و هیچ محدودیتی در تعداد اتاقها وجود نخواهد داشت.

کنترل محلی این سیستم در هر یک از فضاها شامل: تعویض منبع صوتی، تنظیم شدت صدا، تغییر در فرکانس صدا (صدای زیر وبم) همگی توسط کلیدهای هوشمند (در نظر گرفته شده برای کنترل روشنایی، تهویه مطبوع و پرده های برقی) و دستگاه Touch Panel در دسترس کاربر قرار خواهد داشت.

سیستم کنترل امنیت   

سیستم کنترل امنیت هوشمند، با به کارگیری انواع حسگرها شامل: حسگر حرکتی، حسگر مغناطیسی، حسگر حساس به لرزه 1Glass Break Sensor قابل انجام می باشد با مزایایی چون: قابلیت گزارش گیری از باز و یا بسته بودن در و پنجره ها توسط دستگاه Touch Panel و توسط تلفن از هر نقطه دنیا و ارسال پیام کوتاه و یا اخطار تلفنی به کاربر، قابلیت اتصال به سیستم صوتی و راه اندازی سیستم صوتی به هنگام حضور متجاوز، قابلیت اتصال به سیستم روشنایی تمامی ویلا یا به بخشی از فضاهای دلخواه به هنگام ورود متجاوز.

سیستم کنترل دسترسی

این سیستم برای طبقه بندی دسترسی به مکان های مختلف طراحی می گردد. منظور از طبقه بندی، برنامه ریزی روی زمان، مکان و افراد است. سیستم کنترل دسترس محدودیتی نسبت به نوع محل مورد استفاده ندارد بلکه سیستم بسته به محل که می تواند هر یک از فضاهای ساختمان ویلا باشد، راه حل مناسب را ارائه داده و کنترل فضاها را بر عهده می گیرد.

کنترل تردد افراد به طرق زیر امکان پذیر است:

·        کنترل از طریق صفحه کلید

·        کنترل از طریق اثر انگشت

·   کنترل از طریق کارت خوان  که این کنترل می تواند به شکل بدون اتصال  و یا با اتصال باشد که در این چارچوب استفاده از کارتهای پسیو و اکتیو نیز مطرح می گردد.

·        کنترل هر در با یک پروسسور بدون امکان اتصال به دیگر درها.

·        کنترل هر در با یک پروسسور یا امکان اتصال به دیگر درهای ساختمان با پروتکل های مناسب ارتباط شبکه.

·        کنترل درها به صورت شبکه با یک پروسسور مرکزی.

·        استفاده از انواع قفل های الکتریکی و مغناطیسی جهت تأمین سطح امنیت مورد نیاز ورودی ها.

·        استفاده از سنسورهای مخصوص جهت گزارش وضعیت باز و بسته بودن درها.

·        استفاده از سیستم های حفاظت پیرامونی جهت کنترل تردد. 

·        استفاده از سیستم های حفاظت فنسی جهت کنترل دیواره های جانبی.

 

کنترل یکپارچه ساختمان ویلای شما تنها از یک محل توسط TOUCH PANEL به راحتی در دسترس خواهد بود.

امکان کنترل و گزارش گیری تمامی نقاط کنترلی توسط تلفن با به کارگیری دستگاه درگاه تلفنی.

امکان کنترل گرافیکی و ارتباط با کامپیوتر از هر نقطه در ساختمان توسط نرم افزار 1EisBaer انعطاف پذیری در منطق کنترل فضاها و برنامه ریزی، بدون ایجاد تخریب فیزیکی در ساختمان.

تعریف سناریو های متفاوت به دلخواه کاربر، تنها با فشردن یک کلید.

امکان توسعه و اضافه نمودن تجهیزات کنترلی که در آینده تولید خواهد گردید با هدف توسعه آتی ضمن حفظ یکپارچگی سیستم کنترل ساختمان.

کنترل صحیح درمصرف انرژی و ارزش افزوده در سرمایه گذاری: باتوجه به در اختیار داشتن کنترل تمامی مصرف کننده های موجود در ساختمان و اجرای مدیریت صحیح در استفاده از آنها، علاوه بر افزایش عمر تجهیزات وکاهش مصرف انرژی به خصوص انرژی الکتریکی که 40% از انرژی مصرفی در ساختمان را در بر می گیرد، می توان به ارزش افزوده در سرمایه گذاری دست یافت.

از جمله مزایای سیستم  هوشمند

·        کنترل یکپارچه و آسان

·        آسایش و راحتی

·        زیبایی

·        ایمنی و امنیت

·        انعطاف پذیری

·        قابلیت ارتقا

·        ارتباط کلیه زیر سیستمها با یکدیگر

·        مدیریت صحیح در مصرف انرژی و ارزش افزوده در سرمایه گذاری


 

بخش دوم

2-1 لزوم EMS در ساختمان

هیچ یک از اعمال انسان، بازدهی صددرصد ندارد از این رو استفاده بهینه و ممانعت از هدر رفتن امکانات امری اساسی است. این نکته هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می کند که موضوع انرژی مطرح شود. منظور از بهینه سازی مصرف انرژی، انتخاب الگوها و اتخاذ و بکارگیری روش ها و سیاست هایی در مصرف درست انرژی است که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد واستمرار وجود و دوام انرژی و ادامه حیات و حرکت راتضمین کند.

در این چارچوب تعیین سهام صورت های مختلف انرژی در سبد انرژی هرجامعه با توجه به امکانات دراز مدت آن جامعه، همپنین بکارگیری پربازده ترین شیوه استفاده از آنها که متضمن کاهش تخریب منابع انرژی و نیز کاهش تأثیرات سوء ناشی از استفاده ناصحیح از انرژی، بر عوامل دیگر حیات و محیط زیست مدنظر است، این استفاده درست و به جا از انرژی، نه تنها متضمن استمرار حیات و توسعه پایدار جامعه است بلکه منجر به بقاء انرژی برای همگان و نسلهای آتی و منافعی برای تولید و گسترش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف نادرست انرژی خواهد بود. احداث تأسیسات تولید انرژی الکتریکی و شبکه های برق رسانی نیاز به هزینه های زیادی دارد. هزینه احداث تأسیسات تولید و انتقال و توزیع برق برای هر کیلووات ساعت معادل 800 دلار می باشد. علاوه بر بار مالی زمان لازم برای احداث نیروگاه 3 تا 8 سال است. همچنین هزینه های جاری و ثابت سالانه نیروگاهها گاهی بالغ بر 20 درصد سرمایه گذاری اولیه می شوند. از این رو کاهش مصرف انرژی به میزان انرژی الکتریکی به میزان قابل ملاحظه ای در حفظ و بقاء سرمایه های ملی مؤثر است. با توجه به پتانسیل های صرفه جویی موجود در بخش صنعت سالانه می توان 670 میلیارد تومان در این بخش صرفه جویی کرد.

در بخش خانگی نیز می توان با بکارگیری راهکارهای استفاده بهینه از لوازم خانگی انرژی بر تا حد زیادی از اتلاف سرمایه های ملی جلوگیری کرد. لازم به ذکر است در کشور ما در خانه و مکان های تجاری، سالانه در حدود 200 میلیون بشکه نفت خام برای تولید حرارت و سرما مصرف می شود. در صورتیکه اگر با روشهای صرفه جویی فقط 10 درصد در طول سال در مصرف انرژی وسایل گرمازا و سرمازای خود صرفه جویی کنیم در حدود 20 میلیون بشکه نفت خام صرفه جویی کرده ایم که ارزش این مقدار انرژی (با احتساب قیمت هر بشکه نفت خام 60 دلار و هر دلار 900 تومان) هزار میلیارد تومان است.

* ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی

علاوه بر بار اقتصادی عوامل دیگری نیز وجود دارد که ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی را می رساند: استفاده بی رویه از انرژی فسیلی از انرژی فسیلی که باعث افزایش آلودگی محیط زیست می شود.

بالا بودن رشد جمعیت و نیاز به تقاضای بیشتر انرژی

محدودیت منابع انرژی به دلیل تهدیدناپذیر بودن آن

رشد بالای مصرف انرژی به دلیل الگوی ناصحیح مصرف انرژی

عدم وجود سیستم بازیافت انرژی

وجود صنایع و کارخانجات فرسوده

متکی بودن اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی

افزایش گازهای گلخانه ای و باران های اسیدی

 

·        چرخه هزینه های عملیاتی ساختمان در طی 40 سال

شکل(1-1) هزینه عملیاتی ساختمان

بکارگیری سیستم های هوشمند در ساختمانها، علاوه بر مزایای بیشماری که دارد باعث مصرف بهینه انرژی در صورتهای مختلف و در نتیجه کاهش شدید هزینه های انرژی خواهد گردید.

ساختمان هوشمند ساختمانی است مرکب از سیستم های کنترلی مختلف که هر یک در انجام فعالیت های مرتبط هوشمندانه عمل

شکل(2-1)نمودار انرژی-زمان

کرده و در ارتباط و تعامل همیشگی با یکدیگرند. این ساختمان از یک زیرساخت ارتباطی قوی برخوردار است و می تواند نسبت به شرایط متغیر محیطی واکنش مناسب نشان دهد.

* از جمله مزایای سیستم هوشمند

-    آسایش : مهمترین عامل در بکارگیری سیستم هوشمند، ایجاد راحتی و آسایش برای ساکنین ساختمان است. در ساختمان هوشمند هر یک از ساکنین بر اساس سلیقه خود با تعریف و بکارگیری کنترل دلخواه روشنایی، دما و دیگر سیستم ها، محیط دلپذیری را برای خود ایجاد می نماید.

-    بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی : یکی ازاهداف اصلی از بکارگیری سیستم های هوشمند بهینه سازی مصرف انرژی است. با استفاده از این سیستم انرژی همواره به طور معقول و منطقی مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل کنترل همه جانبه، تلفات آن به طور چشمگیری کاسته می شود. بررسی ها نشان می دهد با بکارگیری یک منطق کنترلی صحیح تا میزان 40 درصد از انرژی های مصرفی در ساختمان هوشمند کاسته می شود. با توجه به آنکه مصرف انرژی کاملاً در کنترل قرار دارد، بهای پرداختی تا حد قابل قبولی به میزان انرژی مفید مصرفی نزدیک است.

-    انعطاف پذیری: پیاده سازی یک استاندارد باز در ساختمان مثل 1EIB یا BACnet باعث انعطاف پذیری سیستم های کنترلی ساختمان می شود و منطق های کنترلی بدون نیاز به تغییرات فیزیکی و سخت افزاری در صورت نیاز قابل تغییرند.

-    کنترل یکپارچه: سیستم هوشمند امکان کنترل یکپارچه کل ساختمان را میسر می سازد و سیستمهای کنترلی در دورترین نقاط ساختمان هم به راحتی مونیتور و کنترل می شوند و نیازی به مراجعه به نقطه کنترلی نیست.

2-2  تعریف BMS

امروزه (Building Management System) 2، سیستم مدیریتی ساختمان به یکی از گریز ناپذیرترین شاخه های علمی، تحقیقاتی و اجرایی در ساختمان تبدیل گردیده است.

امروزه با توجه به کمبود منابع انرژی در سطح جهان، اهمیت مصرف بهینه سوخت بیش از پیش مورد توجه است. سیستم مدیریتی ساختمان (BMS) وظیفه مدیریت و کنترل وضعیت ساختمان را از لحاظ سرمایش و گرمایش  ، روشنایی ، کنترل تردد امنیت، سیستم اعلام حریق و ارتباط منطقی این زیر سیستم ها را بر عهده دارد.

از آنجائیکه بکارگیری سیستم های مدیریت ساختمان باید فاقد پیچیدگی های فنی بوده و به سادگی توسط کاربر انجام پذیرد، امروزه اغلب تولیدکنندگان سیستم های مدیریت ساختمان، نرم افزارهای گرافیکی کاربرپسندی را جهت کنترل سیستم ها ارائه می دهند. نرم افزارهای مربوطه با استفاده از اشیاء گرافیکی مختلف، کنترل همه جانبه ساختمان را به راحتی در دسترس قرار می دهند.

با بهره گیری از یک سیستم BMS جامع در ساختمان می توان به اهداف زیر دست پیدا کرد:

-         مدیریت و کنترل و نمایش سیستم

-         کاهش مصرف سوخت و انرژی در ساختمان

-         پایین آوردن هزینه های تعمیرات و نگهداری

-         بالا بردن عمر مفید دستگاهها

-         افزایش راندمان و ضریب عملکرد تجهیزات

-         اتصال به دیگر سیستم های کنترلی

-         تأمین آسایش و ایجاد فضای راحت برای ساکنین

در این زمینه، شرکتها و کارخانجات معتبری در دنیا فعالیت خود را آغاز کرده اند که 1Delta Controls به عنوان پیشروترین و خوشنام ترین شرکت در این زمینه از سال 1980 فعالیت خود را بصورت حرفه ای آغاز کرده است.

2-3 استاندرادهای باز و BACnet

درداخل یک سیستم هوشمند از استانداردهای ارتباطی متفاوتی استفاده می شود نه تمامی آنها با مشخصات خاص خود، کاربریهای متفاوتی را دارا می باشند که این کارآییها شامل ملاحظات ریالی و امکانات کنترلی تا حد زیادی بستگی به حجم ساختمان و کاربری آن دارد.

استانداردهایی از قبیل: EIB, BACnet, Cbus, Lonworks, LON1 از جمله این استانداردها می باشند. که دو نمونه از بهترین آنها که علاوه بر عضویت در سازمانها و انجمنهای کنترلی معتبر دنیا از امکانات یکپارچه سازی برخوردار می باشند، EIB و Bacnet می باشند.

استاندارد Bacnet خاص سیستمهای بزرگ یا تعداد نود کنترلی بالا می باشد که توانای بسیار زیادی در یکپارچه سازی داشته و اصولاً به عنوان راه حلی جامع در ساختمان مطرح می گردد. لذا در این مقاله به توضیح اندکی از آن برداشته می شود.

علت ایجاد استاندارد BACnet تمایل فراوان مالکین ساختمان برای همسان سازی سیستم های ساختمان بود. همسان سازی یعنی قابلیت همه ی تجهیزات یکپارچه با سیستم های مختلف ساختمان و یا سیستم های کنترلی و اتوماسیون ساختمان صرفنظر از تولیدکنندگان آنها.

برای دستیابی به این هدف کمیته استانداردسازی انجمن تولیدکنندگان وسایل گرمایشی و سرمایشی آمریکا  بررسی همه جانبه خود را برای وضع استاندارد جامعی که بتواند پاسخگوی این نیاز جامعه باشد به کار گرفت و در این راه با همه کمیته های استاندارد داخلی و خارجی ارتباطات گسترده ای را انجام داد.

بالاخره پس از 9 سال بحث و تحقیق کمیته استاندارد سازی در سال 1995 BACnet را بر پایه آخرین دستاوردهای علم انتقال اطلاعات به صنعت عرضه کرد. BACnet در دسامبر همان سال به وسیله موسسه استاندارد آمریکا، به عنوان استاندارد ملی اتوماسیون شناخته شد.

کمیته استاندارد سازی همواره برای توسعه و افزایش قابلیت های BACnet تلاش می کند و همواره در ارتباط با صنایع و شرکتهای بیشماری که خدمات اتوماسیون را برای صنایع و ساختمانها ارائه می کنند، همکاری داشته باشد. از این روست که استاندارد BACnet به عنوان یک استاندارد باز همواره مورد استقبال مهندسان و طراحان قرار می گیرد.


صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات