برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

 
 
مشخصات عمومی پله برقی
 
 
1- دستگیره (Hand Rail ) : دستگیره از جنس لاستیك با الیاف مخصوص بوده كه متحرك می باشد و سرعت‌آن با سرعت حركت پله ها یكسان می باشد . دستگیره در رنگهای مختلف موجود بوده كه استاندارد آن رنگ مشكی می باشد .
 
 
 
 
2- جان پناه (Balustrade ) : جان پناه پله برقی با جنسهای شیشه لمینت شده با ضخامت 10 میلیمتر و ورق استنلس استیل موجود می باشد .شیشه در رنگهای مختلف موجود بوده كه استاندارد آن شیشه بی رنگ می باشد .
 
3- درپوش داخلی پله برقی (Inner Decking ) : این درپوش با جنسهای ورق آلومینیوم و ورق استنلس استیل موجود می باشد . ورق آلومینیوم در رنگهای مختلف موجود بوده كه استاندارد آن رنگ تقره ای می باشد .
 
4- قرنیز پله برقی (Skirt Panel ) : قرنیز پله برقی با جنسهای ورق آلومینیوم و ورق استنلس استیل موجود می باشد كه استاندارد آن ورق آلومینیوم می باشد.
 
5- درپوش خارجی پله برقی ها (Outer Decking ) : این درپوش با جنسهای ورق آلومینیوم و ورق استنلس استیل موجود می باشد . ورق آلو مینیوم در رنگهای مختلف موجود بوده كه استاندارد آن رنگ نقره ای می باشد .
 
6- پله (Step ) : پله از جنس آلومینیوم بوده كه در رنگهای مشكی و نقره ای موجود می باشد و استاندارد آن رنگ نقره ای می باشد . پله می تواند دارای حاشیه زرد رنگ باشد .
 
 
 
 
7- پوشش روی خرپای پله برقی (Cladding ) : این پوشش از جنس ورق استیل و یا ورق استنلس استیل بوده و روی خرپای فلزی پله برقی نصب میگردد .
 
 
8- جعبه ورودی دستگیره (Handrail Entry Box ) : این وسیله جهت هدایت دستگیره پله برقی به داخل پله برقی بكار می رود.
  
9- ورق پاگرد (Floor Plate ) : ورق پاگرد بصورت درپوش روی چاهك های پله برقی قرار میگردد این درپوش از جنس آلومینیوم بوده كه جهت ممانعت از سرخوردن به صورت شیاردار می باشد .
 
 
10- شانه پله برقی ( Comb Plate) : شانه در ابتدای پاگرد قرا داشته و جهت ممانعت از ورود اجسام خارجی به داخل پله برقی بكا ر می رود . جنس شانه پله برقی از ورق آلومینیوم می باشد .
 

11- خرپای پله برقی (Truss) : خرپا یك سازه فلزی بوده كه كلیه متعلقات پله برقی داخل آن نصب میگردد .

http://obslift.ir/fa/index.asp?p=pages&id=160


پله برقی

پاگرد جلوی پله برقی :

اصولا پاگرد جلوی پله برقی ها باید به گونه ای طراحی شوند تا از هر گونه ازدحام و یا اغتشاشی جلوگیری به عمل آید و پیاده و سوار شدن مسافرین در محل ورود و خروج می بایست از ضوابط زیر پیروی کند :


 - در صورتی که دیوار رو به روی پله برقی تا انتهای آخرین پله افقی معادل 2000 میلیمتر فاصله داشته باشد عرض پاگرد میبایست حد اقل دو برابر فاصله مرکز تا مرکز دستگیره ها در نظر گرفته شود .

آسانسور - پله برقی - تابلو فرمان آسانسور - تله کابین - بالابر - جرثقیل - آسانسور هیدرولیک - آسانسور کششی - طراحی آسانسور

آسانسور - پله برقی - تابلو فرمان آسانسور - تله کابین - بالابر - جرثقیل - آسانسور هیدرولیک - آسانسور کششی - طراحی آسانسور

 - در صورتی که دیوار رو به روی پله برقی تا انتهای آخرین پله افقی حد اقل 2500 میلیمتر باشد عرض پاگرد پله برقی می تواند برابر فاصله بین مرکز تا مرکز دستگیره ها باشد .

آسانسور - پله برقی - تابلو فرمان آسانسور - تله کابین - بالابر - جرثقیل - آسانسور هیدرولیک - آسانسور کششی - طراحی آسانسور

آسانسور - پله برقی - تابلو فرمان آسانسور - تله کابین - بالابر - جرثقیل - آسانسور هیدرولیک - آسانسور کششی - طراحی آسانسور


 - در مورد پله برقی های موازی نیز تمامی موارد فوق برقرار است ، با این تفاوت که به میزان هم پوشانی فضای پاگرد در حالت 2000 میلیمتر ، فضای کل پاگرد کوچک می شود .


آسانسور - پله برقی - تابلو فرمان آسانسور - تله کابین - بالابر - جرثقیل - آسانسور هیدرولیک - آسانسور کششی - طراحی آسانسور


نکاتی مهم در مورد استاندارد پله برقی :

 - فاصله بین قسمت خارجی دستگیره تا دیوار کناری در صورت وجود 80 میلیمتر باشد .فاصله روی هر پله تا مانع بالای سر 2300 میلیمتر باشد .
 - در پله برقی های موازی یا ضربدری فاصله بین مرکز تا مرکز دو دستگیره پله ای مجاور 120 میلیمتر باشد .
 - از محلی که پله ها به زیر پاگرد می روند حفاظ کناری پله حداقل به طول 300 میلیمتر میبایست ادامه پیدا کند.این قسمت جان پناه خروج پله است .
 - استفاده از یک شستی قرمز رنگ در هر دو سر پله برقی جهت ایست اضطراری لازم است .هر گاه در هر یک از دو سر پله برقی به سمت پله بایستیم این شستی در قسمت سمت راست و پایین قرار دارد.
 - شیار پله ها باید دارای عرض 5 تا 7 میلیمتر باشد و همچنین عمق آن 10 میلیمتر باشد .
 - استفاده از یک صفحه آجدار در پاگرد بالایی و پایینی الزامی است .

 - استفاده از علائم هشدار دهنده و یا بازدارنده به رنگ آبی الزامی است.

آسانسور - پله برقی - تابلو فرمان آسانسور - تله کابین - بالابر - جرثقیل - آسانسور هیدرولیک - آسانسور کششی - طراحی آسانسور


سازه پله برقی یا Truss :


سازه پله برقی معمولا به صورت یک پارچه ساخته می شود هر چند که به دلیل بلندی طول بعضی پله برقی ها بعضا به صورت چند تکه ساخته می شود .
تیرهای اصلی عموما از پروفیل های تو خالی یا قوطی و نبشی ساخته می شود..سازه پله برقی دارای ستون های عمودی و مورب می باشد که طی شرایط خاص جوشکاری و سپس عملیات حرارتی ( ساچمه پاشی ) تنش گیری می شود و بعد از زدن ضد زنگ ، رنگ آمیزی می شود .
سازه هایی که از پروفیل ساخته می شود به مراتب وزن کمتری داشته و نتیجتا بار کمتری بر سازه اصلی ساختمان وارد می کند .

آسانسور - پله برقی - تابلو فرمان آسانسور - تله کابین - بالابر - جرثقیل - آسانسور هیدرولیک - آسانسور کششی - طراحی آسانسور

آسانسور - پله برقی - تابلو فرمان آسانسور - تله کابین - بالابر - جرثقیل - آسانسور هیدرولیک - آسانسور کششی - طراحی آسانسور


گیربکس پله برقی ( Gear Box ) :

عموما سه دسته گیربکس در پله برقی ها استفاده می شود .


چرخ دنده ساده ( spur gear )

چرخ و پیچ حلزون ( worm gear )

چرخ دنده خورشیدی یا سیاره ای ( planetary gear )

آسانسور - پله برقی - تابلو فرمان آسانسور - تله کابین - بالابر - جرثقیل - آسانسور هیدرولیک - آسانسور کششی - طراحی آسانسور


چرخ دنده ساده ( spur gear )


در این نوع از چرخ دنده ها محور پله ها و دستگیره به وسیله زنجیر به حرکت در می آید .

آسانسور - پله برقی - تابلو فرمان آسانسور - تله کابین - بالابر - جرثقیل - آسانسور هیدرولیک - آسانسور کششی - طراحی آسانسور


چرخ و پیچ حلزون ( worm gear )

در این حالت نیز عملکرد شبیه قبل است یعنی حرکت توسط زنجیر به پله ها و دستگیره انتقال پیدا می کند اما با این تفاوت که در ساختار اصلی موتور از پیچ حلزون استفاده شده است که این کار باعث افزایش راندمان موتور می شود .

آسانسور - پله برقی - تابلو فرمان آسانسور - تله کابین - بالابر - جرثقیل - آسانسور هیدرولیک - آسانسور کششی - طراحی آسانسور


چرخ دنده خورشیدی یا سیاره ای ( planetary gear )

در این نوع گیربکس انتقال حرکت به وسیله تعدادی چرخ دنده صورت می گیرد .لازم به ذکر است که این گونه چرخ دنده ها دارای بالاترین راندمان می باشد و همواره سرعت حرکت خطی پله ها و دستگیره برابر است .

آسانسور - پله برقی - تابلو فرمان آسانسور - تله کابین - بالابر - جرثقیل - آسانسور هیدرولیک - آسانسور کششی - طراحی آسانسور


پله ( Step ) :

پله ها معمولا دارای عرض 800 میلیمتر می باشد ولی قابل تولید در سایز های 600 و 1000 و 1200 نیز هستند . جنس پله ها معمولا از جنس آلومینیوم نسوز یا چدن میباشد.
اکثر پله های ساخته شده یک پارچه هستند ولی امکان ساخت پله چند تکه نیز وجود دارد .
در مجموع پله از بدنه اصلی و محور تعبیه شده در زیر آن( Axel )  به همراه دو عدد قرقره دارای بلبرینگ تشکیل شده است .  


آسانسور - پله برقی - تابلو فرمان آسانسور - تله کابین - بالابر - جرثقیل - آسانسور هیدرولیک - آسانسور کششی - طراحی آسانسور


زنجیر پله ( Step Chain ) :


این قطعه یکی از مهمترین قطعات مورد استفاده می باشد . زنجیر پله معمولا از جنس فولاد ساخته می شود که مهمترین عامل در نگه داری از آن روغن کاری می باشد . روغنکاری به دو روش دستی و اتوماتیک انجام می شود .اخیرا در بعضی از پله های خاص از زنجیرهایی استفاده می شود که در طول عمرشان نیاز به روغن کاری ندارند .

آسانسور - پله برقی - تابلو فرمان آسانسور - تله کابین - بالابر - جرثقیل - آسانسور هیدرولیک - آسانسور کششی - طراحی آسانسور


Image


مشخصات فنی عمومی   : 


سطح پله کان 
به طور معمول پله های دو قسمتی - افقی 


برق مورد نیاز 
سه فاز - 400 ولت - 50 هرتز


دسترسی پله برقی 
رفت و یا برگشت ایمنی 

مجهز به دستگیره ارتفاع دستگیره 
میلیمتر 1000نوع دستگیره 
بطور معمول شیشه شفاف به ضخامت 10 میلیمتر 

رنگ  دستگیره 
سیاه - قرمز - سبز - آبینوع پوشش بیرونی
پوشش با ورق استنلس استیل ضد خش


سطح پوشش زیر طاق 
ورق فولاد رنگ شده نوع پوشش قسمت زیرین نرده پوشش دامنه و یا قسمت زیرین نرده از ورق فولاد 

پله ها 

پله از نوع آلومینیوم یکپارچه 


نشانه ها 

پشت پله ها از نوع نوار پلاستیکی 2 سانتیمتری به رنگ زرد پوشیده شده است 

تعیین حد روشنایی پله 
حد تعریف شده روشنایی پله در دو انتها و برنگ سبز

زنگ اعلام خطر
زنگ اعلام خطر بروی سوئیچ توقف


روغن کاری زنجیر
بصورت اتوماتیک 

استاندارد های ایمنی پله برقی 


پله برقی A TEC  مجهز به سیستم هوشمند قطع مدار در موارد زیر میباشد : 

 هنگام اختلال در حرکت دستگیره 

هنگام افتادن مسافر


هنگام انحراف پله از مسیر اصل

هرگونه اختلال در پیوستن به موقع پله به ترکیب اصلی خود 
در صورت اسیب و یا خمیدگی دانه های زنجیره 


محافظ اصلی عایق کننده 


دکمه توقف اضطراری و کلید آغاز

نمایشگر تشخص خرابی


حس گر کنترل سرعت 


علامت گذاری های روی پله برنگ زرد 

روکش لاستیکی ضد اصطحکاک در طول مسیر
کلید اصلی خاموش و روشن دستگاه 

سیستم ایمنی بار اضافی موتور 

محافظ موتور در صورت قطع اتصال 

دکمه خلاص کننده ترمز


ترمز الکترومکنت 


بر چسب جهت هشدار و توجه 

WWW.LIFTIRAN.COM

http://www.liftiran.com/news.asp?id=1096&catid=41&cat=2&mode=view

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic