برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)


لوازم ضد انفجار چراغ تونلی ضدانفجار
آژیر به همراه فلاشر ضد انفجار


انواع گلند های ضد انفجار
پرژکتور ضد انفجار


پرژکتور
جعبه تقسیم ضد انفجار


چراغ تونلی ضدانفجار
سوکت پلاگ ضد انفجار


چراغ خروج ضدانفجار
چراغ دستی ضد انفجار


محصولات ضد انفجار

ضد انفجار
محیط های انفجاری و الکتروموتورهای ضد انفجار (EX)

قبل از بررسی الکتروموتورهای ضد انفجار به توضیح کوتاهی پیرامون محیط های انفجاری در فضاهای عملیاتی نیاز است . در مورد طبقه بندی فضاهای عملیاتی صنایع از نظر آتش سوزی و انفجار دو استاندارد در سطح جهانی مطرح است که عبارتند از :

الف) استاندارد ملی برق آمریکا (NEC)

در این استاندارد فضاهای صنعتی بر حسب نوع مواد اتشزا ابتدا به سه رده (Class) با تعریف زیر تقسیم بندی شده است :

Class 1 : فضایی است که در آن گازهای قابل اشتعال موجود باشد مانند : تاسیسات نفتی ...

Class2 : فضایی است که در آن غبارهای قابل اشتعال از قبیل غبار ذغال سنگ "غبار منیزیم"آلومینیوم"و ... موجود باشد.

Class3 : فضایی است که در آن فیبرهای قابل اشتعال مانند : پنبه"کنف"براده های چوب"و ... موجود باشد.

NEC هریک از Classهای بالا را بر حسب احتمال آتش سوزی به دو بخش تقسیم می کند که هر کدام را یک Division می نامند.

تعریف هر Division به اختصار چنین است :

Class1Divisional1 : شامل فضاهایی است که در شرایط عادی بهره برداری از تجهیزات گازها یا بخارات قابل اشتعال در فضا پراکنده شوند.

ClassDivisional2 : شامل فضاهایی است که در شرایط عادی عاری از گازها و بخارات آتشزا بوده ولی در حالت غیر عادی به دلیل از کارافتادگی و خرابی تجهیزات گازها به فضای کار وارد شده و منطقه خطرساز می شود . فضاهای مجاور Divisional را Divisional می گویند.

ب) استاندارد بین الملی (IEC)


استاندارد IEC که در اروپا و بیشتر کشورهای جهان بکار می رود فقط شامل فضاهایی است که در آنها گازها و بخارات قابل اشتعال وجود داشته Class1 استاندارد NEC را شامل می شود و در صنایع شیمیایی و هیدروکربنی کاربر دارد.دراین استاندارد فضاها بر حسب میزان گازهای قابل اشتعال به سه Zone یا منطقه تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :

Zone 0 : فضاهایی است که در آن گاز و هوای قابل اشتعال موجود بوده و برای مدت طولانی وجود خواهد داشت (بیش از 1000 ساعت در سال) این فضا در استاندارد آمریکایی Divisional1 محسوب می شود. لازم به یادآوری است که معمولا در Zone0 هیچ الکتروموتور ضد انفجار یا تجهیزات برقی نصب نمی گردد.

Zone 1 : فضاهایی است که در آن مخلوط گاز و هوا به میزان قابل اشتعال در شرایط عادی بهره برداری به طور متناوب وجود ندارد (بین 10 تا 1000 ساعت در سال) . این فضاها نیز در Divisional1 قرار می گیرند.

Zone 2 : فضاهایی است که در شرایط عادی بهره برداری مخلوط گاز و هوا به میزان قابل اشتعال وجود نداشته و یا در صورت وجود برای مدت کوتاهی تداوم خواهد داشت (بین 1 تا 10 ساعت در سال). این فضاها در Divisional2 قرار می گیرند.

روش کد بندی براساس استاندارد آمریکایی NEC 505

در این روش به ترتیب Class فضا (Zone) علامت ضد انفجار (Ex) نوع حفاظت سیستم تعیین گروه بندی دستگاه و درج زیر گروه گازی حداکثر درجه حرارت مجاز سیستم و در انتها شماره IP آورده می شود. به عنوان مثال:

Class 1 Zone1 ExD IIC T6 IP66 نمونه ای از استاندارد آمریکایی است .

روش کد بندی بر اساس استاندارد اروپایی IEC

ابتدا در این روش علامت ضد انفجار (Ex) و سپس به ترتیب نوع حفاظت موتور گروه بندی گازی دستگاه (I'II) و تقسیم بندی آن حداکثر درجه حرارت مجاز سیستم و در انتها شماره IP آورده می شود. به عنوان مثال :

Exd II C T4 IP55 نمونه ای از استاندارد اروپایی است.

یادآوری: در هر دو روش پس از نوشتن کدها یا قبل از آن مشخصات کامل الکتروموتور از قبیل : قدرت"ولتاژ"آمپر"مدل"سازنده"سال ساخت و ... روی پلاک قید می گردد.

به صورت کلی مطابق استاندارد IIM اروپا'کد الکتروموتورهای ضد انفجار از 4 بخش زیرتشکیل می گردد:

eex

توجه 1 : عبارت EEx مشخص کننده الکتروموتورهای قابل استفاده در مناطق خطرناک انفجاری بوده و نشان دهنده ضد انفجار بودن الکتروموتور است.

توجه 2 : حروف نشان دهنده نوع حفاظت موتور که به شرح زیر است درست بعداز EEx نوشته می شود:

EExd : در این موتورهای ضدانفجار اگر جرقه یا احتراقی صورت گیرد به هیچ وجه به خارج الکتروموتور انتشار نیافته و باعث احتراق در محیط نمی گردد. این موتورها دارای پوشش و پوسته ضخیمی بوده و وزن آنها بیشتر از مدل های ضدانفجار مشابه دیگر است.محدوده کاری این موتورها در Zone و محیط های انفجاری خطرناک می باشد.

EExde : نشان دهنده این است که علاوه بر الکتروموتور ترمینال آن ضد انفجار بوده و از امنیت بالاتری برخوردار است.

EExp : دراین الکتروموترهای ضدانفجار محیط داخلی الکتروموتور توسط هوا یا یک گاز بی اثر تحت فشار قرارگیرفته و بدین ترتیب اتمسفر خارجی جدا می شود و احتمال بروز انفجار در محیط بیرونی کاهش یافته یا از آن جلوگیری می شود.این موتورها را میتوان در حوزه کاری 1 مورد استفاده قرار داد.

EExn : به این موتورها ضدجرقه نیز می گویند و در ساخت آنها تمهیداتی در نظر گرفته شده تا درهنگام کار در شرایط عادی و غیرعادی هیچگونه جرقه ای (که باعث احتراق اتمسفر انفجاری محیط گردد) ایجاد نشود. درجه انفجاری EExn پایین تر از EExd بوده و در حالی که در حوزه 2 محیط های انفجاری کاربر دارد در حوزه 1 استفاده نمی گردد.

EExe : مشابه موتورهای EExn بوده که تمهیدات سختگیرانه تری برای بهبود در شرایط کاری آنها انجام گرفته است. این موتورها نیز که در حوزه 2 کاربرد دارند در شرایط خاص در حوزه 1 نیز استفده می شوند.

نکته : به طور کلی الکتروموتورهای ضدانفجار از نظر امنیت به ترتیب عبارتند از :

EEx de >EEx d > EEx p >EEx e >EEx n

اگر دستگاه شامل ترکیبی از انواع حفاظت باشد به جای استفاده از یک حرف بعد از عبارت EEx از چند حرف استفاده می شود که نشان دهنده حفاظت های مختلف الکتروموتور است. جدول زیر برای سهولت در استفاده از انواع کلاس حفاظتی الکتروموتورهای ضد انفجار در حوزه های کاربرد آورده شده است.

eex


نکته : الکتروموتورهای ضد انفجار بسته به قابلیت استفاده در مناطق خطرناک به دو گروه تقسیم می شوند:

الف) گروه I : موتورهایی هستند که در معادن و در محیط هایی که غبار ذغال سنگ و دیگر غبارهای قابل اشتعال در آن وجود دارد استفاده می گردند.

ب) گروه II : موتورهایی هستند که در مناطق هیدروکربنی و فضاهایی که گازهای قابل اشتعال در آن وجود دارد به کارمی روند. این گروه شامل 3 زیر مجموعه مطابق با جدول زیر می باشند.

توجه : نوع IIC آن دارای بالاترین حفاظ ایمنی است.EEXنکته : از آنجایی که در تماس گازهای و بخارهایی با قابلیت بالقوه انفجار با یک سطح داغ هم می توانند باعث انفجار الکتروموتور گردند لازم است که حداکثر دمای سطح داخلی و خارجی موتورهای ضدانفجار نیز تحت کنترل قرار گرفته و دقت شود که با حفظ یک فاصله ایمنی از میزان دمای احتراق گازهای موجود در محیط بیشتر نگردد.

توجه : : استاندارد توصیه می کند که دمای الکتروموتور باید 20% کمتر از دمای احتراق مخلوط گازی قابل انفجار در محیط نصب باشد. این درجه بندی را با حرف T نمایش داده و برحسب نوع استاندارد از T1-T6 تقسیم بندی می نمایند. جدول 10 درجه حرارت سطح الکتروموتور بر حسب استاندارد های مختلف و طبقه بندی
http://www.sanatniroo.com/zedenfjar.html


معرفی استاندارد جلوگیری از انفجار (Explosion) یا در خود جمع‌شدن (Implosion) بویلرهای چند‌مشعله (نیروگاهی) NFPA 8502:

1999 با تاكید بر اهمیت شعله بین‌ها و ذكر نكات مهم فنی پیرامون آنها

هدف از تدوین و ارایه استاندارد NFPA 8502:1999 توصیه به رعایت نكات فنی در طراحی، نصب و بهره‌برداری به منظور جلوگیری از انفجار یا در خود جمع‌شدن كوره بویلراست و در این جهت حداقلهای الزامات طراحی، نصب و بهره برداری و تعمیرات بویلر و سیستم های سوخت و هوا و گاز خروجی كه باید رعایت شوند در این استاندارد بیان شده است در این مقاله بدلیل اهمیت و حساسیت شعله بین ها و نقش آنها در حفاظت بویلر ها و جلوگیری از انفجار كوره پس از معرفی كلی استانداردفوق راجع به نكات فنی مربوط به انواع شعله بین بحث شده است.
انفجارات كوره:
علل اساسی انفجارات كوره بروز جرقه در زمانی كه مخلوط قابل انفجار سوخت و هوا در فضای داخل كوره و یا داكتهای عبور  گاز خروجی كوره جمع شده باشد است دامنه و شدت انفجار بستگی به میزان نسبت بین سوخت و هوای موجود در مخلوط قابل احتراق (در زمان بروز جرقه ) دارد. انفجار كوره در اثر عملكرد نامناسب پرسنل بهره برداری و یا طراحی مناسب تجهیزات یا سیستم كنترل و یا اختلال در عملكرد آنها ممكن است رخ دهد بعضی از عوامل انفجار كوره بشرح ذیل است.
- بروز وقفه در تامین سوخت و هوای مشعلهای اصلی یا انر‍ژی ایگنایتور می تواند باعث فقدان شعله و جمع شدن مخلوط سوخت و هوا . جرقه با تاخیر شود.
- نشتی سوخت و جمع شدن آن در كوره و بروز جرقه در زمان مناسب
- كوشش مكرر ناموفق جهت روشن كردن یك مشعل بدون انجام عملیات پاكسازی (PURGING) مناسب كه منجر به جمع شدن مخلوط سوخت و هوا شود.
- جمع شدن مخلوط سوخت و هوا در اثر فقدان شعله یا احتراق ناقص یك یا چند مشعل در حالیكه سایر مشعله بصورت نرمال روشن هستند.
- جمع شدن مخلوط قابل انفجار سوخت و هوا در هنگام شات دان یك مشعل و بروز جرقه در زمان كوشش برای استارت مجدد مشعل
دلایلی كه در بالا ذكر شد بصورت نمونه و احتمالی هستند و ممكن است انفجار كوره به دلایلی غیر از این موارد رخ دهد.
علاوه بر انفجار كوره مشكل دیگری كه باعث تخریب كوره می‌شود در خود جمع شدن (IMPLOSION ) است كه به دلیل اهمیت موضوع اشاره ای كوتاه بدان می شود ، در شرایط زیر امكان در خود جمع شدن كوره وجود دارد.
- اختلال در عملكرد تجهیزاتی كه در جریان گاز خروجی كوره نقش دارند مانند سیستم تغذیه هوا و خروجی گاز (FDF یا IDF)
- كاهش ناگهانی فشار گاز داخل كوره ناشی از كاهش سریع سوخت ورودی یا تریپ  بویلر
تركیب این دو شرط در بسیاری از موارد باعث در خود جمع شدن كوره می شود.
لازم به ذكر است سیستم اصلی كه مدیریت احتراق بویلر را به عهده دارد سیستم مدیریت مشعلها (BMS)      (BURNER  MANGEMENT SYSTEM)  است كه به منظور كاركرد ایمن بویلر در زمان راه اندازی و بهره برداری نرمال و خارج شدن و افزایش كاهش بار طراحی شده است علاوه بر آن سیستم حفاظتهای بویلر نقش مهمی در جلوگیری از بروز حوادث فوق الذكر دارد و مدارات منطقی باید در سیستم BMS وحفاظت بویلر طوری طراحی شوند كه از بروز حوادث مختلف از جمله انفجار و در خود جمع شدن كوره جلوگیری كنند كه در استاندارد NFPA 8502:1999 بطور مشروح راجع به الزامات اساسی برای عملكرد صحیح این سیستم ها مطلب ارائه شده است یكی از تجهیزات مهم در سیستم مدیریت مشعل شعله بین است كه نقش مهمی در حفاظت كوره و جلوگیری از انفجار دارد كه در ادامه راجع به انواع آن و نكات فنی مرتبط بحث می‌شود.

الزامات اساسی برای سیستم مونیتورینگ و تریپ  مشعل عبارتند از:
- وضعیت ناپایداری احتراق باید به اطلاع اپراتور برسد تا اقدام مناسب بعمل آید.
-  شات دان اضطراری مشعل باید در شرایط خطرناكی كه منجر به جمع شدن سوخت بدون احتراق می گردد و بصورت اتوماتیك انجام شود.

انواع شعله بین:
سه نوع كلی شعله بین وجود دارد:
1-  شعله بین میله ای یونیزاسیون كه در مشعل ایگناتور استفاده می شود.
2-  شعله بین های تشعشعی كه تشعشعات ناحیه تحت خود را می بینند و شدت نور با طیف فركانس خاص و همچنین فركانس فلیكر (flicker) موجود را اندازه گیری می كنند مثل شعله بین های ماورا بنفش (UV) –مادون قرمز (IR) و تركیبی (UV/IR)
3-  شعله بین های بصری (Visual)كه از دوربین (CCTV) مدار بسته استفاده می كنند و سیگنال ویدیویی دوربین به یك واحد پردازشگر جهت آشكار سازی شعله منتقل می گردد آشكار ساز سیگنال موجود را تحلیل كرده و در صورت وجود آثار شعله خروجی مربوطه را فعال می‌كند.

شعله بین های میله ای یونیزاسیون
این شعله بین ها برای مشعل پایلوت (ایگنایتور) استفاده می شوند انر‍ژی آزاد شده ناشی از احتراق باعث می شوند كه الكترونها از اتمها آزاد شده و یونهای مثبت تشكیل گردد. الكترونها سبك هستند و از شعله فاصله می گیرند. ولی یونهای مثبت سنگینتر هستند و در نزدیكی شعله باقی می مانند (شكل 1). حال اگر دو الكترود نزدیك شعله قرار گیرند و ولتاژ DC روی الكترودها قرار گیرد در هنگام وجود شعله در اثر یونیزاسیون و الكترونها جذب الكترودهای با بار غیر همنام می شوند و جریان الكتریكی بوجود ‌‌می‌آید و با خاموش شدن شعله جریان الكتریكی نیز قطع می شود و بدین ترتیب می توان وجود یا فقدان شعله را اعلام كرد . در این روش  یك پتانسیل خطرناك وجود دارد زیرا اگر یك اتصالی ناشی از ذرات معلق موجود در محیط ایجاد شود جریان شعله یبن برقرار شده و وجود شعله اعلام می‌شود در حالیكه ممكن است شعله خاموش شده ولی جریان سوخت ادامه پیدا كند و این می تواند منجر به انفجار كوره شود. بنابراین با طراحی خاصی از شعله بین میله ای و استفاده از ولتاژ AC  میتوان از خاصیت یك سو سازی شعله استفاده كرد و در این صورت در هنگام وجود شعله جریان الكتریكی دارای مولفه DC خواهد بود و در زمانیكه اتصالی بین الكترودها ایجاد شود بدلیل فقدان شعله جریان الكتریكی كه ایجاد می شود فاقد مولفه DC خواهد بود بنابراین نقطه ضعف جدی سیستم با ولتاژ DC برطرف خواهد شد. 

شعله بینهای تشعشعی:

بطور كلی شعله یك پدیده الكترو مغناطیسی می‌باشد زیرا پس از تشكیل  آن طیف وسیعی از امواج الكترومغناطیسی در فركانسهای مختلف تولید و ساطع می‌شود كه شامل امواج مادون قرمز ، نور مرئی و ماورابنفش است سوختهای مختلف در حین سوختن تشعشعات مخصوص به خود را تولید می كنند و نسبت بین شدت امواج با فركانسهای مختلف در آنها متفاوت است و یكی از پارامترهای انتخاب شعله بین مناسب برای حفاظت شعله ، نوع سوخت مورد استفاده است مثلاً در سوختهای كربنی بیشتر از شعله بین های مادون قرمز IR و در سوختهای غیر كربنی مثلاً هیدروژن ازشعله بین های ماوراء بنفش UV استفاده می‌شود در ضمن پدیده های غیر از شعله نیز می‌توانند منابع تشعشع امواج الكترومغناطیسی باشند مثل سطوح داغ داخل كوره و نور خورشید و جرقه و قوس الكتریكی جوشكاری و رعد و برق و اشعه X و غیره كه می‌توانند منجر به بروز آلارمهای كاذب در سیستمهای شعله بین گردند كه در تكنولوژیهای جدید برای حذف آنها تدابیر لازم اندیشیده شده است كه در ادامه بطور خلاصه به آنها اشاره می‌شود.
بطور كلی سه نوع شعله بین تشعشعی وجود دارد.
1- مادون قرمز IR 
2- ماورابنفش UV 3
3- نوع تركیبی UV/IR

شعله بین های مادون قرمز IR :
محدوده وسیعی از طیف فركانسی امواج الكترومغناطیسی بین طول موج(750nmتا(1nm شامل امواج مادون قرمز IR می‌باشد و محدوده ای بین (750nm تا4400nm ) برای آشكار سازی شعله مورد استفاده قرار می گیرد لازم به ذكر است سطوح داغ داخل كوره نیز امواج مادون قرمز در این محدوده فركانسی را ساطع می نمایند بنابراین برای حذف امواج آنها و جلوگیری از بروز آلارم در شعله بین نیاز به تدابیر خاصی دارد. بطوركلی دو نوع شعله بین مادون قرمز داریم شعله بینهای تك فركانسی و شعله بین های چند فركانسی كه در ذیل به آنها توضیح داده می‌شود:

شعله بین های تك فركانس مادون قرمز:
شعله بین های تك فركانسی یك سنسور حساس با امواج مادون قرمز با طول 4400nm تا4300nm كه مربوط به شعله ناشی از سوختن سوختهای هیدروكربن است بنابراین نسبت به تشعشعات ناشی از سطوح داغ درون كوره و نور خورشید و سایر منابع تشعشعی حساس نمی‌باشد در انواع جدید شعله بین های مادون قرمز دامنه(Intensity) و فركانس (Flicker) امواج مادون قرمز اندازه گیری می‌شود و با توجه به میزان آنها وجود یا فقدان شعله اعلام می‌شود لازم به ذكر است در اثر واكنشهای شیمیایی حین سوختن مواد هیدروكربنی انفجارات كوچكی رخ می‌دهد كه منجر به ایجاد فركانس فلیكر می‌شود (O~ 200Hz ) و امواج مادون قرمز ناشی از سطوح داغ و سایر منابع تشعشعی فاقد این فركانس فلیكر هستند بنابراین برای تشخیص شعله از این پارامتر همراه با شدت امواج مادون قرمزاستفاده می‌شود.

2-شعله بین های مادون قرمز چند فركانس:
سنسورهای مادون قرمز نسبت به تشعشعات با طول موج بیشتر از1100nmحساسیت دارند كه معمولاً ناشی از حرارت شعله یا سطوح داغ داخل كوره می‌باشد. محدوده فركانسی4300 ~4400   مربوط به فركانس رزونانس مولكولهای گاز كربنییك(CO2) است كه در هنگام سوختن سوختهای  هیدروكربنی تشعشعات با این طول موج ساطع می شود در شعله بین های مادون قرمز چند فركانس از دو یا سه سنسور استفاده می شودمثلاً سنسور S1 تشعشعات با طول موج ‌1100nm~4100nmرا دریافت می كند و سنسور S2 تشعشعات یا طول موج nm 4300nm ~ 4400 را (مربوط به CO2) جذب و مدارات الكترونیكی نسبت بین این دامنه ولتاژ ناشی از سنسور S1 ,S2 را اندازه گیری می‌كنند . میزان انرژی ناشی از سنسور S2 (CO2) می بایست بسیار بیشتر از S1  باشد تا وجود شعله ناشی  از سوختهای هیدروكربنی تایید شود چون در غیر اینصورت تشعشعات مادون قرمز دریافتی ناشی از سطوح داخل كوره و شعله خاموش است البته این روش در كل حساسیت شعله را كم می‌كند و در عوض دقت آنرا افزایش می دهد

شعله بین های تشعشعی ماورابنفش (UV)
سنسور شعله بین های ماورا بنفش قادر به جذب انرژی تشعشعات در محدوده فركانس با طول موج 185nm ~260nm است.لازم به ذكر است تشعشعات UV خورشید دارای طول موج 280nm است و در سنسور های دقیق این طول موج حذف می‌شود بنابراین آلارم كاذب نخواهیم داشت ولی در سنسورهای ارزان قیمت با پهنای فركانس غیر دقیق امكان جذب انرژی نور خورشید و بروز خطا وجود دارد. آشكار سازهای UV به اكثر شعله های ناشی از سوختهای هیدروكربنی (مخصوصاً گاز ) و هیدروژن و غیره حساس هستند و بطور وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی در مقابل نور ناشی از عوامل شعله مثل رعد و برق و اشعه X و جرقه و قوس الكتریكی جوشكاری حساس هستند و در مورد مشعلهای نیروگاهی در سوخت گاز مورد استفاده قرار می گیرند و حساسیت مناسبی دارند.
شعله بین های تشعشعی تركیبی (IR/UV)
این نوع شعله بین ها دارای یك سنسور IR و یك سنسور UV می باشند كه بطور مستقل عمل می‌كنند ولی دارای مدارات الكترونیك و قابلیت های مناسبی برای حذف آلارمهای كاذب هستند و زمان پاسخ دهی سریعی دارند ولی در مقابل آلودگیهای ناشی از روغن و بخارات آب نقطه ضعف دارنداین شعله بین برای تشعشع آتش ناشی از سوختهای هیدروكربنی در جائیكه سایر منابع تشعشعی مثل سطوح داغ و اشعه X و منابع الكتریكی وجود دارد مناسب می باشد.

شعله بین های بصری(visual)
شعله بین های بصری از جدیدترین تكنولوژی در تشخیص شعله استفاده می كنند. در این شعله بینها از تكنیكهای پردازش تصویری با استفاده از دوربین مدار بسته CCTV و الگوریتمهای پیشرفته استفاده شده است و بر اساس این الگوریتمها تصاویر زنده ویدیویی پردازش شده  و مشخصات شعله موجود تفسیر می‌شود. با توجه به اینكه این سیستم از تصاویر ناشی از نور نامرئی استفاده می كند تشعشعات مادون قرمز ناشی از سطوح داغ داخل كوره تاثیری روی این سیستم ندارد ضمناً وجود ذرات آب روی لنز دوربین كه عملكرد شعله بین های مادون قرمز را مختل می كند نیز بی تاثیر است زیرا نور می تواند از آب عبور كند در حالیكه امواج مادون قرمز در آب جذب می‌شود از معایب این روش این است كه فقط شعله را آشكار می كند و به آتشهای بدون شعله قابل توجه حساسیتی ندارد ضمناً شعله مشعلها بصورت ویدیوئی قابل نمایش در مونیتورهای اتاق فرمان است كه به اپراتورها در عملكرد صحیح بهره برداری از نیروگاه كمك كند.

انتخاب شعله بین
برای انتخاب شعله بین باید موارد ذیل مد نظر قرار گیرد.
1-  نوع سوخت مصرفی مشعل (مازوت، زغال سنگ، گازوئیل، گاز و ...)
2-  نحوه آرایش نصب مشعلها در كوره (نصب در دیواره یا در گوشه)
3-  كلاس مشعلهای پایلوت (جرقه زن)

نوع سوخت:
تمام شعله های ناشی از سوختن هیدروكربن اشعه ماورابنفش و مادون قرمز تولید كنند برای سوختهای سبك مثل گاز و گازوئیل شعله بین UV مناسب است ولی در سوختهای سنگین مثل مازوت بدلیل وجود ذرات هیدروكربن نسوخته اشعه UV جذب می‌شود ولی اشعه IR از بین ذرات عبور می‌كند بنابراین شعله بین های IR برای سوخت مازوت مناسبتر هستند.

آرایش مشعلها:
بطور كلی دو نوع آرایش نصب مشعل در كوره بویلرهای نیروگاهی وجود دارد
1- آرایش نصب مشعل در دیوار
2- آرایش نصب مشعل در گوشه
در نوع نصب مشعل در دیوار برای هر مشعل یك شعله بین IR و یك شعله بین UV نصب می‌شود.
در نوع نصب مشعل در گوشه علاوه بر نصب شعله بین برای هر مشعل باید شعله بین های مخصوص نظارت گوی آتش(fireball) نیز نصب گردد چون پس از تشكیل گوی آتش در داخل كوره هر گونه ناپایداری نشانه بروز مشكل در سیستم احتراق است.
3- كلاس مشعلها:
بطور كلی كلاس 1و2و3 برای مشعلهای جرقه زن در استاندارد NFPA85.2  تعریف شده است كه بطور مشروح در استاندارد فوق آورده شده است.پس از انتخاب نوع شعله بین (UVیاIR) برای خرید و نصب شعله بین باید موارد ذیل را در نظر بگیریم.
1) باند فركانسی: باند فركانسی وسیع باعث ایجاد آلارمهای كاذب می‌شود.
2) رنج: در چه رنج فركانس باید شعله آشكار شود.
3) زاویه دید: شعله در چه فاصله ای و یا چه زاویه ای باید آشكار شود.
4) مخروط دید: مخروطی ناقص با زاویه ای فضایی خاص كه باید موقع نصب شعله بین در نظر گرفته شود.
5) یكپارچگی نوری: آیا امكان تنظیم لنز وجود دارد.
6) قابلیت پشتیبانی توسط سازنده
7) منطقه خطرناك (HAZARD Zone) : محلی كه شعله بین نصب می‌شود از نظر امكان انفجار در چه ناحیه ای از نواحی قابل انفجار قرار می گیرد.
8) نشان دهنده: آیا آشكار ساز دارای نشان دهنده وضعیت روی بدنه خود است.
9) آیا بروز عیب می‌تواند مانع ارسال سیگنال آلارم شود
10) آیا شعله بین دارای هیتر برای جلوگیری
11) آیا شعله بین مدارات متمایز كننده تشعشعات جسم داغ درون كوره از تشعشعات ناشی از شعله است.
لازم به ذكر است اخیراً پیشرفتهای بسیاری در زمینه تكنولوژی ساخت شعله بین ها حاصل شده است و قابلیت آنها در مقابل مدلهای قدیمی بسیار بالا رفته است از جمله مصونیت در مقابل عیب (fail Sale) و امكان خود آزمایی (Self Mointoring) با استفاده از دو مدار الكترونیك كه همزمان سیگنال ورودی سنسورها را دریافت می‌كنند و وضعیت دیگر را هر لحظه چك می‌كنند.
بدین ترتیب سطح یكپارچگی ایمنی سیستم
(Safety integrity level) را بهبود داده اند. مبحث SIL در استاندارد IEC 61508  مطرح شده است و برای شناخت آن از مراجعی معرفی شده در انتهای مقاله توصیه می‌شود.
لازم به ذكر است بجز استاندارد NFPA 8502:1999 و پیش نویس استاندارد توانیرسایر مراجع معرفی شده در این مقاله بطور رایگان قابل دانلود و مطالعه است. امید است مطالب مطروحه برای همكاران گرامی سودمند باشد.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic