برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

در تهیه طرح تأسیسات برقی پیش بینی و برآورد دقیق بار در تاسیسات الکتریکی یا
همان (تخمین بار الکتریکی) ,(درخواست دیماند) و یا حداکثر توان مصرفی از موارد مهم
و ضروری است.


estimateload
•  روش
صحیح حداکثر درخواست توان (دیماند):

* محاسبه توان کل نصب شده
*
اعمال ضرایب همزمانی مناسب.
• مفاهیم
مورد استفاده در برآورد بار:

* حداکثر درخواست توان (دیماند) : به
میانگین انرژی مصرفی در یک دوره زمانی (معمولاً ۱۵ دقیقه) گفته می¬شود.
* منحنی
بار: منحنی بار تغییرات مصرف بار را در یک دوره مشخص معمولاً روزانه، ماهانه،
سالانه نشان می دهد.


جهت یادگیری محاسبات میزان جریان مورد نیاز برای کل یک
تابلو برق می توانید به
کتابچه آموزشی طراحی و ساخت تابلو
برق

مراجعه نمایید.* تراکم بار: نسبت توان مصرفی یک منطقه به
مساحت آن


برآورد بار1


* توان مصرفی متوسط: میزان انرژی مصرف شده در یک محدوده زمانی تقسیم بر آن
محدوده زمانی.
* ضریب بار: نسبت توان مصرفی متوسط در یک دوره زمانی به حداکثر
درخواست آن دوره…


برآورد بار2


•    ضریب همزمانی: نسبت حداکثر
تقاضای همزمان به حداکثر تقاضای غیرهمزمان.
* به دلیل عدم استفاده همزمان از
کلیه مصارف، ضریب همزمانی در برآورد توان بسیار مهم است.
* نتایج حاصل از تعیین
ضریب همزمانی:
* تعیین حداکثر درخواست و در نتیجه جریان اسمی ورودی اصلی از
منبع تغذیه.
* محاسبه سطح مقطع هادی ها و افت ولتاژ.
* انتخاب تجهیزات
کنترلی و حفاظت مدار توزیع از نظر جریان اسمی.


•  انواع مصرف کنندگان :
*
خانگی
* تجاری و خدماتی  برآورد بار 3
* کشاورزی
* عمومی
* صنعتی
* توجه: تعیین ضریب همزمانی و ضریب بار کاملاً تجربی بوده و به دادههای آمار
متکی می باشد و اعداد فوق جنبه راهنمایی داشته و تقریبی هستند.


برآوردبار 4


برآورد بار 5


برآورد بار 6


•    موارد مهم در محاسبه برآورد بار
مدارها:

* توان درخواستی چراغ های رشته ای (التهابی) برابر توان اسمی
لامپ های آنها می باشد.
* درخواست چراغ های نصب ثابت از نوع تخلیه ای (فلورسنت،
جیوه ای ، سدیم، متال هالید، و …) برابر مجموع توان اسمی مصرفی لامپ¬ها و چوک آنها
می باشد و  ضریب توان آنها حدوداً ۰٫۵  در نظر گرفته می شود.
* درخواست بارهای
موتور با توجه به قدرت اسمی و ضریب توان آنها تعیین می شود.

   محاسبه قدرت تابلوهای توزیع مسکونی:

* معمولاً خطوط تابلوهای توزیع
مسکونی دارای دو بخش روشنایی و پریزهای برق تکفاز است.
* ضریب همزمانی بارهای
روشنایی مابین ۴۵/۰ تا ۹/۰ است که برای ساختمانهای کوچک به سمت ۹/۰ و با متراژ بزرگ
به ۴۵/۰ میل می نماید و برای ساختمانهای معمولی حدود ۶۶/۰ مطابق مبحث ۱۳ لحاظ می
شود.
* ضریب همزمانی پریزهای برق مطابق IEC.
برآورد بار 7


* ضریب همزمانی مدارهای پریزهای عمومی به طور متوسط ۴۰-۵۰%  لحاظ می¬شود (غیر از
آشپزخانه).
* ضریب همزمانی مدارهای روشنایی و پریزهای برق برای برآورد جریان کل
تابلو توزیع بین ۷/۰ تا ۹/۰ لحاظ می شود که در واحدهای مسکونی معمولی آن را حدوداً
۹/۰ در نظر می گیرند و ضریب توان هم معمولاً ۹/۰ – ۸۵/۰ فرض می شود.
* مثال: تابلو توزیع یک واحد مسکونی به
مساحت حدوداً ۱۱۰ مترمربع مطابق شکل زیر است. بار آن را برآورد نمایید. خط روشنایی
یک دولوستر ۴۲۰ واتی و دو لامپ ۱۰۰ و دو لامپ ۶۰ واتی و خط دو سه لامپ ۲۰۰ واتی، دو
لامپ ۱۰۰ واتی و دو لامپ ۵۰ واتی را تغذیه می نمایند. پریزهای S1 و S2  هر کدام به
ترتیب دو و سه پریز را در آشپزخانه و پریزهای S3 و S4  هر کدام به ترتیب ۷ و ۴ پریز
را تغذیه می نماید.
estimateload8


estimateload9


• محاسبه بار تابلوی GP (تابلوی عمومی
یا پیلوت)
:
*  این
تابلو روشنایی راه پله های طبقات، زیرزمین، پارکینگ، محوطه و نیز پریزهای زیرزمینی،
پارکینگ و آسانسورها و در بازکن ها و موتورخانه  و غیره را تامین می نماید و ضرایب
همزمانی در این تابلوها کمتر از تابلوهای توزیع واحدها است.
* قدرت موتور
آسانسورها حدوداً ۷٫۵  تا ۹٫۵  کیلووات است و به طور تقریبی ۱۰Kw لحاظ می گردد.

• مثال: تابلو عمومی یک ساختمان
مسکونی که در موتورخانه مستقر است موارد زیر را تغذیه می نماید. مطلوبست برآورد بار
تابلو:
۱- دو بوستر پمپ زمینی سه فاز به قدرت هر کدام ۱٫۵hp
2- یک پمپ
زمینی سه فاز تامین آب و شرب به قدرت ۵٫۵hp
3- پمپ آتش نشانی سه فاز به قدرت
۱۰hp
4- پمپ خطی سیرکولاسیون آب گرم بهداشتی به قدرت ۰٫۱۵ hp
5- چهار یونیت
هیتر تکفاز به قدرت هر کدام ۲۵۰w
6- تابلو آسانسور با موتور ۱۰Kw
7- تابلو
توزیع پارکینگ و زیرزمین شامل سه مدار پریز، چهار مدار روشنایی، مدار کنترل FAC و
آیفون


estimate10


*  ضریب توان موتورهای ۰٫۸  فرض می شود.


*  جهت برآورد بار تابو بهتر است که ابتدا بارها را به طور متعادل بین سه فاز
تقسیم نماییم و ضریب همزمانی بین ۶۵-۷۵  درصد در فازها لحاظ می شود. ابتدا بار
تابلوی توزیع را محاسبه می نماییم:


estimate11


* ماکزیمم جریان فازها ۴۴٫۵  بوده پس نیاز به انشعاب برق ۵۰A  سه فاز می
باشد


•  برآورد دیماند درخواستی اولیه به
روش وات بر متر مربع:

*  این روش مبتنی بر تجربیات گذشته بوده و با توجه
به کاربری طرح تعیین شده و برآورد آن تقریبی است.
به
عنوان مثال:
برای یک واحد مسکونی با کنتور ۲۵A  تکفاز به مساحت ۱۰۰ متر مربع
چگالی بار در هر مترمربع عبارت خواهد بود:
estimate12estimateload13


estimateload14


•  ضریب همزمانی کاربری های
مختلف:


estimateload15


estimateload16


•  برآورد بار بلوک های
مسکونی:

* روش اول (IEC):


estimate16* روش دوم: estimate17
P: توان هر واحد مسکونی
N: تعداد واحد
مسکونی
* روش سوم (وزارت نیرو):


estimateload18

•    برآورد روشنایی معابر: با
مشخص شدن نوع نصب چراغها تعداد پایه ها و توان اسمی چراغ ها و احتساب ضریب همزمانی
۱۰۰ درصد برآورد می گردد.


W : عرض خیابان که برای نصب دو طرفه نصف می گردد.
φ:شار نوری لامپ
cu :
ضریب بهره نوری لامپ (حدود ۴/۰ تا ۵/۰)
E : شدت روشنایی متوسط estimateload19
LLF : ضریب افت نوری (حدود ۷۵/۰)
•  مثال: یک مجتمع آپارتمانی
دارای ۸۰ واحد مسکونی است. به سه روش فوق بار کل مجتمع را برآورد نماید.
بار هر
واحد برابر است با:
estimateload20


* روش اول (IEC): باتوجه به منحنی A ضریب همزمانی ۰٫۳ بدست می آید:


estimateload21


* روش دوم:


estimateload22


* روش سوم:  با احتساب خانوار متوسط و مصرفی ماهانه ۳۵۰KWh  داریم:


estimateload23


•  مثال: شهرک مسکونی داری ۴۰۰
طبقه قطعه زمینی با کاربری سه واحد مسکونی، سه ساختمان آموزشی برای احداث مدارس
ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، یک مرکز خدماتی – تجارتی ۴۰ واحدی ، یک مسجد و یک
کانون فرهنگی با زیربنای ۵۰۰   متر مربع ، یک سالن ورزشی با زیربنای ۱۰۰۰ متر مربع
و فضای سبز و پارکینگ عمومی با مساحت ۵۰۰۰ مترمربع می  باشد. اگر روشنایی معابر
۲۰۰Kw  باشد و مصرف خانوارها ۳۵۰Kwh  فرض گردد. مطلوب است پیش بینی بارکل شهرک با
نرخ رشد سالانه ۵/۱ درصد تا سه سال دیگر.


estimateload24


tablobargh98.ir

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات