برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

- تست دیودهای ركتی فایر به چه صورتی انجام می پذیرد؟

جواب: هنگام تست دیود، جریان الكتریكی از یكطرف آن

عبور كرده  و از سمت دیگر نمی گذرد. .برای آزمایش می توان از یك اهم متر
و یا یك
لامپ و باطری استفاده كرد. یك سر فیش اهم متر را به یك سر دیود و سر
دیگر فیش را
به  سر دوم دیود متصل می نمائیم. اگر عقربه اهم متر منحرف شود
و زمانیكه جای فیش
های  اهم متر را برعكس نموده ایم عقربه حركت نكند، دیود
سالم است در غیر اینصورت
اگر  چنانچه عقربه اهم متر در هر دوحالت حركت
نموده ویا ساكن بماند دیود سوخته است.
همین  عمل را نیز با مدار ساده یك
لامپ نیز می توان انجام داد.27- طرز كار آلترناتور پیكان در به طور كامل شرح دهید.

جواب: در هنگام خاموش بودن و باز بودن سوئیچ طرز

كار  آن به ترتیب فلوچارت زیر می باشد. اما پس از روشن شدن موتور،
آلترناتور توسط
میل  لنگ، تسمه و پولی به گردش در می آید. با گردش پولی،
روتور به دوران آمده و
باعث  تغییر در قطب های آن می شود. لذا شوك
الكتریكی در سیم های استاتور بوجود می
آید كه  سبب تولید جریان سه فاز
متناوب می گردد. برق تولید شده پس از عبور از ركتی
فایر به  جریان مستقیم
DC تبدیل شده و از طریق فیش
D
برای شارژ 
باطری و مصزف كننده ها ارسال می شود. مقداری از برق تولیدی به
صفحه دیودهای
تحریك  نیز می رود كه به دودسته تقسیم می شود. بخشی از طرق فیش

IND به سمت لامپ شارژ رفته و چون دو طرف لامپ شارژ مثبت
می
گردد لامپ خاموش می شود تا  صحت كار آلترناتور را بیان نماید. بخش
دیگرآن از طریق
تك سیم رابط به ذغال مثبت و  روتور رفته و باعث تداوم
میدان مغناطیسی می شود. زمانی
كه باطری به طور كامل شارژ  شود، ولتاژ آن
بالا می رود كه این امر باعث تحریك
آفتامات می شود(به واسطه ارسال  برق از
طریق سیم زرد رنگ) بنابراین آفتامات به صورت
خودكار بر سر راه مدار منفی 
روتور تعدادی مقاومت قرار می دهد و باعث تضعیف برق
منفی روتور و كاهش
میدان  مغناطیسی آن می گردد . از این رو باعث كاهش برق القائی در
استاتور
شده و جلوگیری از  تولید جریان برق توسط آلترناتور می كند و مانع شارژ شدن

بیش از حد باطری می  گردد.اما وقتی كه باطری دشارژ باشد آفتامات به دلیل

كاهش  ولتاژ باطری، مقاومت ها را از مدار منفی روتور خارج كرده كه باعث
قوی شدن
میدان  مغناطیسی می شود. در نتیجه جریان القایی شده در استاتور
افزایش می یابد و
جریان  تولیدی آلترناتور جهت شارژ باطری بیشتر می
گردد.28- آزمایش های روتور آلترناتور را بیان نمائید

جواب: مطابق شكل سه آزمایش پارگی، اتصال كوتاه و اتصال بدنه را

انجام  می دهیم.29- آزمایش های استاتور را شرح دهید.

جواب: مطابق شكل سه آزمایش پارگی، اتصال كوتاه و اتصال بدنه را

انجام  می دهیم.

30- ذغال مثبت و منفی آفتامات را نشان دهید.

جواب: مطابق شكل

31- اتصالات آلترناتور به كدام قسمت ها متصل می گردد؟جواب:

استارت32- قطعات مختلف استارت را نام ببرید.
33- تفاوت آرمیچر استارت با آرمیچر دینام در چیست؟

جواب: آرمیچر استارت مانند آرمیچر دینام است با

این  تفاوت كه چون آمپر زیاد از ان می گذرد سیم پیچ های آن ضخیم و تعداد
دور كلاف
ها كم  است. شافت استارت از شافت دینام بلند تر است زیرا دنده
استارت بر روی محور
آن جابجا  می شود.34- وظیفه كلاچ اورران یا كلاچ یكطرفه استارت

چیست؟جواب: در هنگام حركت آرمیچر، ارتباط بین دنده

استارت و  محور را برقرار نموده و در زمان روشن شدن موتور، از انتقال نیرو
از
فلایویل موتور  به محور استارت جلوگیری می كند. در صورت خرابی، دنده
استارت هرز می
چرخد و موتور  روشن نمی شود.35-تفاوت استارت با آرمیچر مارپیچ كشویی با آرمیچر

نوع  بندیكس و فولو- سرو در چیست؟

جواب: دراستارت با آرمیچر مارپیچ كشویی، موتور و

دنده  استارت توسط اتوماتیك استارت فعال می شود ولی در دو نوع بندیكس و
فولو-سرو،
موتور  توسط اتوماتیك و دنده استارت توسط نیروی گریز از مركز به
حركت در می آید.
بنابراین  تفاوت آنها در نوع فعال كردن دنده استارت می
باشد.

36- آزمایش اتوماتیك استارت را توضیح

دهید.

جواب: برای تست سیم پیچ نگه دارنده دو سر سیم اهم

متر  را به پایه
ST و بدنه اتومات اتصال می
دهیم در
این  حالت عقربه اهم متر باید تا بینهایت حركت كند و یا عدد نشان
دهد. جهت آزمایش
سیم  پیچ كشنده، دو سر سیم اهم متر را به پایه های
ST و
Mمتصل می نمائیم. چنانچه عقربه اهم متر حركت
كند سالم بودن سیم پیچ
را بیان می كند.با دو آزمایش فوق می توان ترمینال های

B و M را از هم تشخیص داد. ترمینال B

از طریق كابل ضخیمی به قطب مثبت باطری متصل شده و پایه
M
نیز  توسط
سیم به بالشتك و ذغال مثبت اتصال داده می شود. از این رو در
آزمایش سیم پیچ  كشنده،
پایه ای كه باعث به حركت در آمدن اهم متر می گردد
ترمینال
Mخواهد بود
و از پایه
B تشخیص داده می
شود.

37- عیب های احتمالی بوجود آمده در یك استارت

مارپیچ  كشویی را شرح دهید.جواب: 1- اگر با چرخاندن سوئیچ در وضعیت

st ، موتور استارت نمی گردد عیب احتمالی می تواند از دشارژ شدن

باطری، سولفاته شدن اتصالات استارت و یا قطعی آنان باشد2- در صورت درگیری دائمی دنده استارت با دنده

فلایویل  ، با قرار دادن سوئیچ در حالت استارت، استارت زده نمی شود و باید
دنده
پینیون  استارت را از دنده فلایویل جدا نمود به نحوه ی كه موتور را
باید در دنده یك
گذاشته  و آنرا به جلو و عقب حركت دهیم در غیر این صورت
باید استارت باز
شود.3- اگر در حین استارت زدن ، موتور خودرو به اهستگی

می  چرخد ممكن است عیب از ، دشارژ شدن باطری و یا شل شدن و یا كثیف شدن
اتصالات
استارت  باشد.4- در صورت استارت خوردن و درگیری آن با فلایول و

عدم  حركت موتور خودرو، عیب احتمالی از شكسته و خراب شدن دنده استارت و یا
دنده
فلایل می  باشد. همچنین خرابی اتوماتیك استارت نیز سبب عدم حركت دنده
استارت به سمت
دنده  فلایول می شود.

سیستم جرقه زنی38- تست سوئیچ را شرح داده و اتصالات آن به كجا

متصل  می شوند؟جواب: یكی از فیش های(پراپ) اهم متر را برروی پایه

BAT ثابت نگه داشته و سایر پایه ها را مطابق جدول ، تست می

نمائیم.

39- وظیفه كویل و آزمایشات آنرا بیان

نمائید.جواب: كویل یك ترانسفور متور افزاینده است كه برق

ضعیف  باطری خودرو را تا 25000 ولت افزایش می دهد تا شمع بتواند جرقه
بزند. مطابق
شكل سه  آزمایش زیر را با اهم متر انجام می دهیم.40- وظیفه مقاومت اولیه كویل چیست و به چه صورتی

متصل  می شود؟جواب: در مسیر سیم پیچ اولیه، مقاومتی

را به  صورت سری قرار می دهند كه حفاظت از سیم پیچ اولیه را برعهده دارد.
مقاومتی
دیگر از  این نوع وجود دارد که، زمانیکه موتور سرد است در هنگام
استارت زدن، درمدار
سیم پیچ،  قرار نمی گیرد و بعد از گرم شدن موتور، به
مدار متصل شده و پس از آن
محافظت می  نماید. لذا موتور راحت تر روشن می
شود و با قرار نگرفتن مقاومت در مدار،
قدرت جرقه   افزایش می
یابد.

41- علت ورقه ای ساختن هسته كویل

چیست؟جواب: علت ورقه ای بودن هسته کویل به این

دلیل  است که از تشکیل جریانات گردابی مغناطیسی جلوگیری به عمل آورده و
قدرت جرقه
را  افزایش دهد. وجود جریان های گردابی درون هسته، باعث داغ شدن
هسته، اتلاف انرژی
و  كاهش راندمان می شود. ورقه ای بودن هسته، باعث بهتر
خنک شدن آن می شود42- عوامل نیم سوز شدن و یا سوختن كویل

چیست؟جواب: الف) بیش از حد باز بسته بودن پلاتین(در

صورتیكه  سوئیچ باز باشد) ب) فیلر زیاد شمع ج) معیوب شدن خازن43- وظیفه دلكو چیست؟جواب: 1- قطع و وصل نمودن جریان برق سیم

پیچ  اولیه، توسط پلاتین 2- تقسیم برق ولتاژ قوی وایر مرکزی 3- آوانس
نمودن جرقه44- بررسی و عیب یابی درب دلكو به چه صورتی

است؟جواب: درب را باید از نظر شکستگی، سولفاته

و  ساییده شدن ترمینال ها، عدم وجود آب، قرار نگرفتن مناسب در محل خود و
ضعیف شدن
فنریت بست آن، بررسی نمود. همچنین باید، ضعیف شدن فنر و یا کم شدن
اندازه ذغال،
خرابی فلز چکش برق و شکستگی آن را بازدید کرد45- نحوه فیلر گیری پلاتین و وظیفه آنرا را شرح

دهید.جواب: پلاتین ، جریان برق مدار اولیه را قطع و وصل

می  كند و در هنگام بسته بودن ، كویل را اشباع و در زمان باز بودن سبب
جرقه زدن شمع
می  شود. جهت فیلر گیری، به موتور آوانس استاتیكی(تایم جرقه)
داده،  بطوریكه چكش
برق،  سمت سیلندر یك قرار گیرد.(موتور آونجر) با
توجه به اینكه باید دهانه پلاتین
باز  باشد (برجستگی چهار پر دلكو پلاتین
انرا باز نماید) فیلر 40/0 میلی متر را بین
دو  كنتاكت آن قرار داده و با
شل و سفت كردن پیچ ، پلاتین را تنظیم می كنیم.46- موتور در دورهای بالا یا شتاب گیری ریپ می زند

عیب  از چیست؟جواب: عیب فوق ناشی از خرابی و نیم سوز شدن وایر

شمع و  شمع بوده و یا ممكن است پلاتین خال زده باشد. همچنین می توان به
ضعیف شدن
فنر  پلاتین اشاره كرد.47- خال زدن پلاتین، به چه عواملی بستگی

دارد؟جواب: این عیب ممكن است از ضعیف شدن یا نیم سوز

شدن  خازن و یا كویل باشد. همچنین نیز می توان به خلاصی محور میل دلكو و
یا خوردگی
برجستگی آن  اشاره كرد.48- چگونه می توان  جرقه را آوانس و ریتارد
كرد و
بیان  كنید كه هر كدام چه معایب و مزایایی دارند؟جواب: 1- اگر دهانه پلاتین بیش از حد تنظیم

شود (فیلر یا فاصله دهانه خیلی زیاد باشد)، پلاتین زود بازشده و دیر بسته (داول

كاهش می  یابد) می شود بنابراین جرقه آوانس یا زودتر زده می شود. چون
پلاتین ها
زودتر باز می  شوند در دورهای بالا قدرت جرقه كاهش یافته و یا
باعث ریپ زدن و ضربه
دار كار كردن  موتور می گردد.چنانچه جرقه آوانس باشد: 1- موتور بد روشن می شود

2- موتور با ضربه کار می کند 3- قدرت موتور کم می شود 4- بعد از خاموش کردن
موتور
میل  لنگ پس می زند، یعنی میل لنگ خلاف جهت اولیۀ خود می
چرخد.2- اگر دهانه پلاتین کمتر از حد مجاز تنظیم

شود(فیلر  یا فاصله دهانه خیلی كم باشد)، پلاتین دیر باز شده و زودتر بسته
می شود و
می گردد. در واقع زاویه داول افزایش یافته(جرقه ریتارد شده) و در
دورهای كم، كویل
گرم می  كند. همچنین چون پلاتین دیرتر از حد معمول باز می
شود، زمان جرقه زنی بهم
می خورد و  قدرت موتور كم می شود.چنانچه جرقه ریتارد باشد: 1- قدرت جرقه زنی زیاد

می  شود ولی موتور بیش از حد گرم کرده و قدرت آن کاهش می یابد 2- اگر
جرقه  ریتارد
باشد، موتور خیلی زودتر از حالت عادی روشن می
شود.49- وظیفه خازن دلكو چیست و در صورت معیوب شدن آن

چه  مشكلی پیش خواهد امد؟جواب: 1- جلوگیری از سوختن پلاتین در هنگام باز

شدن  کنتاکت های آن 2- کمک به تسریع ریزش خطوط قوا در سیم پیچ اولیه 3-
تقویت ولتاژ
در  سیم پیچ ثانویه . چنانچ چهار پر دلکو خلاصی داشته و یا
ظرفیت خازن مناسب نباشد
خازن  به مرور زمان می سوزد و در اثر آن پلاتین
خال می زند و موتور روشن نمی
شود.50- آوانس اولیه (استاتیكی) یا تایم جرقه را شرح

دهید.جواب: بطور خلاصه ابتدا 1- موتور را تایم گیری

نموده  به طوری كه اولین دنده پولی میل لنگ از سمت چپ با شاخص سینی جلو در
یك راستا
باشد  در این حالت پیستون های یك و چهار در وضعیت نقطه مرگ
بالاست(در این حالت
وضعیت  سیلندر یك، انتهای تراكم و سیلندر چهار در
انتهای تخلیه است) یاد آوری می
شود كه  اگر اویل پمپ موتور تایم نباشد
باید آنرا نیز از قبل تایم نمود 2- دنده های
پولی  میل لنگ را با شاخص
سینی، بین دنده 2 و 3 قرار داده(اونجر 7.5 درجه) قرا ر می
دهیم 3- سوئیچ را در
وضعیت
IGN ، و بست پایه دلكو را شل می نمائیم 4-
دلكو  را
موافق چكش برق چرخانده تا دهانه پلاتین بسته شود(دلكو و یا جرقه ریتارد)

سپس  مخالف جهت چكش برق چرخانده تا دهانه پلاتین باز شود 5- لحظه پرتاب
جرقه ، دلكو
تنظیم بوده و بست پایه دلكو را می بندیم 6- با توجه به موقعیت
قرارگیری چكش برق به
سمت سلیندر یك(
آونجر) و ترتیب احتراق، وایر
چینی می كنیم (در صورت
نیاز) حالت فوق یكی از روش های تایم جرقه بوده و می توان

روش  های همچون قرار دادن لامپ به صورت سری یا موازی ، تنظیم دلكو در حالت
روشن
بودن  موتور، تایم جرقه توسط چراغ تایم و غیره را  نیز بیان
نمود.51- وظیفه آوانس اولیه چیست و چگونه عمل می

نماید؟جواب: به دلیل اینكه آوانس اولیه برای دورهای

ابتدای  موتور است ، در دورهای متوسط برای ایجاد آوانس جرقه، از متعلقات
آوانس
خلایی  استفاده می شود. اوانس خلایی توسط خلاء مانیفولد موتور عمل
می كند و صفحه
پلاتین را  در دورهای متوسط 1500 دور در دقیقه در جهت مخالف
چكش برق می چرخاند. این
عمل باعث  زودتر باز شدن پلاتین شده و جرقه آوانس
می شود. در صورت پارگی و نشتی
لوله ارتباطی  كپسول خلایی به مانیفولد گاز،
دور موتور افزایش می یابد از حالت
تنظیم خارج می  گردد.52- وظیفه آوانس وزنه ای چیست و چگونه عمل می

كند؟جواب: این آوانس در دورهای زیاد فعال شده و توسط

دو  وزنه مكانیكی و بر اثر نیروی گریز از مركز عمل می نماید. با باز شدن
این وزنه
ها ،  میل دلكو در جهت موافق چكش برق به گردش درآمده و باعث
آوانس شدن جرقه می
شود.
در دستگاه آوانس وزنه ای به علت اینکه عمل
تنظیم با افزایش دور بهتر
انجام پذیرد جهت کنترل وزنه ها فنر قویتری را نسبت
به فنر دیگر، در سمت گردش چکش
برق قرار می دهند تا از افزایش ناگهانی آوانس
اولیه جلوگیری نماید53- علت اینكه در اگزوز خودرو شعله دیده می شود یا

در  كاربراتور حالت عطسه یا پس زنی بوجود می اید چیست/جواب: عوامل شنیدن صدای انفجار از

کاربراتور  عبارتند از:1-گرم بودن بیش از اندازه موتور و ایجاد خودسوزی2-
وایر چینی
اشتباه 3- تنظیم نبودن کاربراتور 4- آوانس بیش از اندازه دلکو(فیلر
زیاد) 5- سوختن
و آبندی  نبودن سوپاپ گاز و یا  فیلر کم آن 6- بهم
خوردن تایم موتور7- آبندی نبودن
واشر سر  سیلندر عوامل شنیدن صدای انفجار از اگزوز عبارتند از: 1-

ریتارد بودن دلکو(فیلر کم) 2- نیم سوز بودن خازن و کویل 3- وایر چینی غلط 4-
عدم
آبندی مناسب واشر سر سیلندر 5- تنظیم نبودن کاربراتور 6- سوختن و یا آبندی
نبودن
سوپاپ دود و یا فیلر کم آن 8- بهم خوردن تایم موتور54- تفاوت شمع  سرد و گرم در
چیست؟جواب: اگر شمعی در موتور دیرتر از حد معمول گرم

شود  ارزش حرارتی آن زیاد است و به این نوع شمع، «شمع سرد»  یا پایه
كوتاه گفته می
شود. و اگر شمعی در موتور زود گرم شود ارزش حرارتی آن شمع پایین
است و به این نوع
شمع، «شمع گرم» یا پایه بلند گفته می شود. فیلر شمع پیكان
65/0 میلی متر
است.انژكتور55- علت اینكه موتور روشن نمی شود از

چیست؟جواب: معیوب شدن قطعاتی همچون 1- سنسور دور

آرام 2- رله دوبل 3- واحد كنترل الكترونیكی 4- كویل دوبل 5- پمپ بنزین 6-
پارگی
تسمه تایم 7- بهم خوردن تایمینگ موتور و غیره می تواند تاثیر گذار
باشد.56- در صورت خرابی سنسور دور موتور چه مشكلی پیش

خواهد  آمد؟جواب: به پانل و نشان دهنده های آن  جریان
رسیده و
موتور استارت می خورد اما نشان دهنده دور موتور بالا نمی رود و یا
اینكه در صورت
روشن شدن موتور، دور سنج  دور صحیحی را نشان نمی دهد و
موتور عملكرد مناسبی
ندارد.57- در خودرویی، جریان برق به پانل داشبورد نمی

رسد و  نشان دهنده های آن غیرفعال اند ولی موتور استارت می خورد عیب از
چیست؟ جواب
: می  تواند عیب از رله دوبل و یا ایموبلایزر دستگاه سوئیچ
باشد58- جریان به پانل داشبورد نمی رسد و نشان دهنده

های  آن فعال نمی باشند ولی موتور استارت نمی خورد عیب از
چیست؟جواب: می تواند عیب از دشارژ شدن باطری و یا شل

بودن  و سولفاته شدن اتصالات آن باشد59- موتور استارت خورده و جریان برق به پانل

داشبورد  آن می رسد ولی روشن نمی شود عیب از چیست؟جواب: می تواند عیب از خرابی پمپ بنزین و اتصالات

آن ،  غیر فعال شدن سوئیچ  اینرسی ، كوئل دوبل شمع و وایر شمع ها و
یا انژكتور و
غیره  باشد.60- خودرویی در دنده های یك و دو و گاهی نیز در

هنگام  كولر گرفتن  ریپ می زند عیب از چیست؟جواب: می تواند عیب از استپر موتور(موتور پله ای )

و  كثیف شدن آن  باشد61- وقتی موتور سرد است دود شدید می كند و یا گاهی

نیز  در هنگام گرم شدن این اتفاق می افتد عیب از چیست؟جواب: این عیب معمولا به علت خرابی سنسور آب بوجود

آمده و با سوختن واشر سرسیلندر مشابه است با این تفاوت كه در صورت سوختگی و
تاب
داشتن واشر سیلندر دود به صورت دائمی بوده و موتور در حالت سرد گاهی
نامنظم كار
كرده(سه كار كردن) و با گرم شدن این عیب برطرف می شود.62- مصرف سوخت خودرو شدید است علت
چیست؟جواب: خرابی قطعاتی همچون  1- سنسور اكسیژن
2-
پتانسیومتر دریچه گاز و گرمكن آن 3- شیر برقی و مخزن كنی ستر 4- سائیدگی
مجرای
انژكتور 5- فیلر گیری نامناسب سوپاپ ها 6- شمع 7-  خرابی واحد
كنترل الكترونیك و
غیره63- موتور با لرزش خفیف یا شدید كار می كند عیب

چیست؟جواب :  علت می تواند از خرابی سنسور فشار و
دمای
هوا  ، ناك سنسور، پتانسیومتر دریچه گاز  و عیوب مكانیكی موتور
همچون تایمینگ غلط
موتور   باشد 

سایر سوالات64- ورود و خروج بخاری به كدام قسمت متصل می

گردد؟جواب: ورود بخاری به هوزینگ ترموستات و خروج آن به

ورودی واتر پمپ متصل می گردد65- آفتامات هنشلی در كجا كاربرد دارد و چه وظیفه

ای  دارد؟جواب: در موتورهای دیزلی كار برد دارد و

نحوه  كار آن بدین صورت است كه هنگامی كه استارت زده می شود،‌2
باطری توسط
آفتامات  هنشلی(سولنوئید سری –
موازی)، به صورت سری
قرار گرفته، تا ولتاژ
خروجی 24 ولت شود. بعد از استارت زدن 2 باطری باهم موازی
می شوند و همزمان شارژ می
شوند .66- وظیفه دستگاه تنظیم ولتاژ (رزینانس)

چیست؟

جواب: ثابت نگه داشتن ولتاژ موثر بر دستگاه های

سوخت  نما و درجه آب موتور می باشد. اگر این دستگاه خراب شود هر دو نشان
دهنده از
كار می  افتند.67- سیستم نشان دهنده سوخت سنج را چگونه می توان آزمایش

نمود؟جواب: سوئیچ را در وضعیت IGN قرار

داده  و با جدا كردن سیم متصل به شناور و اتصال آن به بدنه  آزمایش
را انجام می
دهیم. اگر  عقربه سوخت سنج تا انتها حركت نماید نشان دهنده

خرابی متعلقات شناور
بوده و در غیر  این صورت اتصالات و بوبین نشان دهنده
را باید تعویض نمود.68-آزمایش رله بوق به چه صورتی می باشد؟

جواب: مطابق شكل با اتصال دو پایه 85 و 86 رله

بوق،  عقربه اهم متر حركت نماید و یا عدد نشان دهد. می توان این آزمایش را
با مدار
لامپ  نیز انجام داد.
با اتصال اهم متر به پایه های 30و
87، در حالت عادی 
نباید  عددی نشان داده شود.69- نحوه آزمایش اتوماتیك راهنما به چه صورتی می باشد؟جواب: مطابق شكل ، با اتصال لامپ در مدار و برقرار كردن جریان برق،

لامپ باید به صورت لحظه ای روشن و خاموش شود.70-  پایه نور بالا و نور پایین بر روی یك لامپ دو كنتاكت

كدامند؟جواب : مطابق شكل ، كنتاكت های پشت یك لامپ بدین صورت می
باشد. 
http://kahroba62.blogfa.com/post/271

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic