برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

استاندارد طراحی سیستم های اطفای حریق ساختمان
 تاریخ : شنبه، 8 مهر ماه ، 1391
موضوع :


استانداردهای طراحی سیستم اطفای حریق ساختمان:
استاندارد های ساختمانی مربوط به قوانین آتش نشانی توسط انجمن ملی حفاظت در مقابل آتش(( NFPA منتشر می شود.برخی از این آیین نامه ها و استاندارد ها كه در طراحی سیستم آتش نشانی ساختمان استفاده می شوند عبارتند از:
 : NFPA10استاندارد های مربوط به كپسول های آتش نشانی سیار
: NFPA11 استاندارد های مربوط به اطفای حریق با كف foam))
: NFPA12 استاندارد های مربوط به اطفای حریق توسط دی اكسید كربن
: NFPA13 استاندارد های مربوط به نصب اسپرینكلر ها
: NFPA14 استاندارد های مربوط به نصب هوزریل ها
: NFPA70 آیین نامه ی ملی برق
: NFPA78 قوانین محافظت در مقابل رعد و برق
                                                    تهیه و تنظیم :رضا اسداله زاده
 


اسپرینكلرها:
یك تاسیسات آب پاش اساسا متشكل است از یك سیستم لوله كشی متصل به یك منبع تامین آب مناسب است،
لوله ها معمولا در سطح سقف سراسر ساختمان موردحفاظت نصب می شوند و سرهای آب پاش به لوله ها متصل هستند.هنگام بروز آتش سوزی ، حرارت ایجاد شده موجب تخریب المنت حساس نزدیك ترین سر آب پاش شده و آب به شكل پودر روی آتش پاشیده می شود.
هنگام برآورد میزان خطر آتش سوزی،می توان نوع مناسب سیستم آب پاش را برگزید.
بسیار كم خطر: مكان هایی غیر صنعتی هستند كه میزان و یا قابلیت اشتعال محتویاتشان اندك است و هنگام آتش سوزی حرارت كمی تولید می كنند. مانند:منازل ، دفاتر رستورانها،تالارهای سخنرانی،تئاترها،مكان های آموزشی، بیمارستانها،موزه ها،مساجد،كلوپ ها وكتابخانه های كوچك
با خطر معمولی:مكان های تجاری و صنعتی هستند كه خود بر حسب قابلیت اشتعال محتویاتشانبه سه گروه تقسیم می شوند:
گروه1:مكان هایی با قابلیت اشتعال كم محتویات، كه ارتفاع مواد اشتعال پذیر انبار شده در آنها از 2.5 متر تجاوز نمی كند مانند:پاركینگ های اتومبیل، نانوایی ها،كارخانجات كنسرو سازی،آشپزخانه رستوران ها،صنایع سبك و خدماتی،كارخانه شیشه سازی،رختشوی خانه ها
گروه2:مكان هایی با قابلیت اشتعال متوسط محتویات كه ارتفاع مواد اشتعال پذیردر آنها از 3.5 متر تجاوز ننموده و هنگام آتش سوزی حرارت متوسطی تولید می كنند. مانند:آسیاب های غلات،چاپخانه ها،كارخانجاتنساجی،صنایع چوب،كارخانه دخانیات
گروه3: مكان هایی با قابلیت اشتعال بالای محتویات كه ارتفاع مواد اشتعال پذیر انبارشده درآنها زیاد بوده و هنگام آتش سوزی حرارت زیادی تولید می كنند. مانند:كارخانجات كاغذ سازی،تهیه خمیر كاغذ،اسكله ها،باراندازها،گاراژ تعمیر اتومبیل،كارخانه تولید لاستیك اتومبیل،انبار كاغذ ، رنگ و مواد الكلی
بسیار پر خطر:مكان هایی تجاری و صنعتی هستند كه قابلیت اشتعال محتویاتشان بسیار بالا بوده (مثل باروت یامایعات قابل اشتعال)و هنگام آتش سوزی حرارت زیادی تولید می كنند. مانند:كارخانه فیبرو نئوپان سازی،كارخانه لاستیك اسفنجی ،چاپخانه هایی كه جوهر های با دمای اشتعال كمتر از cº38 استفاده می كنند.
 
 
 
دسته بندی مكان ها
سطح تحت پوشش S*D))
سطح تحت پوشش S*D))
بسیار كم خطر
225 فوت مربع
21 متر مربع
با خطر معمولی
128 فوت مربع
12 متر مربع
بسیار پر خطر
80 الی 96 فوت مربع
7 الی 9 متر مربع
 
 
 
برای تعیین محل اسپرینكلرها نیز طبق استاندارد NFPA حداكثر فاصله ی بین اسپرینكلرها باید مطابق جدول زیر باشد:
 
دسته بندی مكان ها
فاصله آب پاشها
فاصله آب پاشها
بسیار كم خطر
15 فوت
4.6 متر
 
با خطر معمولی:
آرایش استاندارد سر آب پاشها
آرایش زیگزاگ سر آب پاشها
 
 
 
13 فوت
15 فوت
 
4 متر
4.6 متر
 
بسیار پر خطر
8 الی 12 فوت
2.5 الی 3.7 متر
 
 
مقدار مصرف آب اسپرینكلر:
مقدار مصرف آب هر اسپرینكلر به نازل و فشار پشت هر اسپرینكلربستگی دارد و از رابطه ی زیر محاسبه می گردد:
Q=K√P
در رابطه ی فوق Q مقدار جریان بر حسب GPM  و P فشار پشت هر اسپرینكلر بر حسب psi است.            K نیزضریب نوع اسپرینكلر است.ضریب K به قطر نازل اسپرینكلر بستگی داشته و ازجدول زیرطبق استاندارد NFPA بدست می آید:
 
قطر نازل (اینچ)
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
17/32
5/8
3/4
ضریب K
1.3-1.5
1.8-2
2.6-2.9
4-4.4
5.3-5.8
7.4-8.2
11-11.5
14
 
 
 
مثال:
دبی آب یك اسپرینكلر با قطر نازل 2/1 اینچ را محاسبه نمایید. فشار پشت نازل را 10 PSI فرض كنید.
                                                    Q=K √P=5.5*√10=17.4 gpm                         
طبق استاندارد NFPA  مقدار دبی آب هر اسپرینكلر بر حسب شدت آتش در نظر گرفته می شود.
طبق استاندارد NFPA   برای مناطق كم خطر مقدار دبی هر اسپرینكلر 0.1gpm/ft² و برای مناطق با خطر متوسط یا پر خطر مقدار دبی هر اسپرینكلر0.5 gpm/ft² در نظر گرفته می شود.
محاسبه قطر لوله در سیستم اسپرینكلر:
برای محاسبه قطر لوله ها در سیستم اسپرینكلر می توان بر اساس تعداد اسپرینكلر ها از جدول زیر استفاده نمود.
 
قطرلوله فولادی (اینچ)
دسته بندی خطر:كم
دسته بندی خطر: متوسط
1
2
2
4/11
3
3
2/11
5
5
2
10
10
2/21
30
20
3
60
40
4
-
100
5
-
160
6
-
275
حداقل قطر لوله ها در سیستم آب پاش برای لوله های فولادی یك اینچ و برای لوله های مسی 4/3 اینچ بوده و لوله ها و وصاله ها باید قدرت تحمل فشار حداقل 175 psi را داشته باشند.
 
 
دمای تخریب حباب حساس سر آب پاش ها
رنگ مایع درون
حباب
دمای تخریب حباب   (سانتیگراد)
نارنجی
57
قرمز
68
زرد
79
سبز
93
آبی
141
ارغوانی
182
سیاه
227-288
  
محاسبه بوستر پمپ اسپرینكلرها:
برای تعیین و انتخاب بوستر پمپ مناسب جهت اسپرینكلرها به 2 مشخصه هد و دبی آن نیاز است.دبی مورد نیاز بوستر پمپ حدود 30 درصد آب مورد نیاز كل اسپرینكلرها درنظر گرفته می شود و هد مورد نیاز نیز از جمع فشارهای زیر بدست می آید:
فشار كل مورد نیاز=فشار مورد نیاز پشت اسپرینكلر + فشار ناشی از ارتفاع ساختمان +  فشار ناشی از افت مسیر و اتصالات
فشار مورد نیاز پشت هر اسپرینكلر معمولا 30متر آب در نظر گرفته می شود.
برای محاسبه پمپ آتش نشانی به دو مولفه هد و دبی بوستر پمپ آتش نشانی نیاز داریم .

الف) دبی :
دبی یک جعبه آتش نشانی در حال کار معادل 50gpm می باشد و با توجه به تعداد جعبه های موجود در ساختمان دبی پمپ برابر است با :
Gpm=50*n
که در رابطه بالا n برابر تعداد جعبه های آتش نشانی است.(n=2)
ب ) هد :
برای محاسبه هد بوستر پمپ آتش نشانی از رابطه زیر استفاده می کنیم :
Pt = P1 + P2+P3
افت مسیر ×0.04  P1= 1.5 × L
L :طول مسیر رفت از دهانه بوستر پمپ تا بالاترین جعبه آتش نشانی بر حسب متر

فشار مورد نیاز در سر شلنگ بالاترین جعبه P2 = 42 m.H2O
P3 ارتفاع عمودی بالاترین جعبه از دهانه بوستر پمپ بر حسب متر.


برای محاسبه حجم مخزن ذخیره آب آتش نشانی کافیست عدد دبی بدست آمده برای پمپ را در عدد 30 ضرب کنیم تا حجم منبع بر حسب گالن بدست آید.
طبق استاندارد NFPA  هر ساختمان چهار طبقه و بیشتر كه هر طبقه ی آن 10000 فوت مربع(930 متر مربع)یا كمتر باشد باید یك لوله ی اصلی قائم(رایزر)داشته باشد و برای هر10000 فوت مربع(930 متر مربع)   اضافی باید یك لوله ی قائم دیگر اضافه شود.
برای تعیین قطر این لوله قائم اگر ارتفاع لوله رایزر تا 100 فوت (30متر) باشد قطر لوله 4 اینچ می شود و اگر ارتفاع لوله ی قائم بیش از 100 فوت (30متر)باشد قطر آن باید 6 اینچ باشد.
برای لوله های اصلی محوطه قطر كمتر از 6 اینچ توصیه نمی شود بدین ترتیب كه برای طول تا 600 فوت(182 متر) قطر 6 اینچ و اگر طول بیشتر از 600 فوت باشد قطر لوله باید از ابتدای خط 8 اینچ باشد.
محل نصب جعبه های آتش نشانی در هر طبقه باید به گونه ای باشد كه اگر از هر طبقه دایره ای به شعاع طول شیلنگ (23 متر) و پاشش آب بطول 6 متر زده شود كلیه قسمت های هر طبقه را زیر پوشش قرار دهد.
  
 
 تهیه و تنظیم: رضا اسداله زاده

یک لینک خوب

http://www.nezam-khz.com/wp-content/uploads/2012/05/FA-Standards.pdf

http://www.nezam-khz.com/wp-content/uploads/2012/05/%D8%B3%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7.pdf

http://www.nezam-khz.ir/?p=1313


صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic